Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Andrew Lumsden

Rhaglen

 Charles Avison   Concerto yn D                                              
 Adagio/Allegro – Alaw gydag Amrywiad – Molto Allegro 
 Jan Sweelinck  Amrywiadau ar Unter der Linden Grüne          
 JS Bach  Preliwd a Ffiwg yn C leddf   BWV 546                    
 JS Bach  Fugue à la Gigue   BWV 577
 Cèsar Franck  Pastorale
 Jehan Alain  Le jardin suspendu
 Léon Boëllmann 

 Suite Gothique                                                        
 Introduction – Menuet Gothique – Prière à Notre Dame - Toccata 
 


Ngholeg Caer-wynt ac Academi Cerdd a Drama Frenhinol yr Alban y cafodd Andrew Lumsden ei ysgol cyn mynd i Goleg Sant Ioan, Caergrawnt yn Sgolor yr Organ.  Ar ôl tair blynedd yn Organydd Cynorthwyol yn Eglwys Gadeiriol Southwark, fe’i penodwyd yn Is-Organydd yn Abaty Westminster, lle canodd yr organ mewn llawer i achlysur cenedlaethol o bwys. Ym 1992 penodwyd Andrew Lumsden yn Organydd ac yn Feistr y Côr-gantorion yn Eglwys Gadeiriol Lichfield.  

Ers mis Medi 2002 mae’n Gyfarwyddwr Cerddoriaeth yn Eglwys Gadeiriol Caer-wynt.  Yn ystod ei gyfnod yn Gyfarwyddwr, gwnaeth y Côr nifer o recordiadau a darllediadau. Cymerodd bechgyn a merched y côr ran yn nhymhorau’r BBC Proms, yn canu gyda Cherddorfa Ffilharmonig a Chôr Berlin o dan Syr Simon Rattle yn 2014 a chyda Cherddorfa Genedlaethol Denmarc a Fabio Luisi yn 2015.  Rhoes y clerigwyr lleyg a bechgyn y côr dro am Rufain a Firenze yn 2017.  Dan gyfarwyddyd Andrew, cymerodd y côr ran mewn dwy Offeren Babaidd gyda Chôr y Capel Sistinaidd a rhoi cyngerdd yn y Duomo yn Firenze.

 
Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Wedi’i ganslo
 

Mae Andrew’n dal i roi datganiadau ar yr organ yng ngwledydd Prydain a thramor ac, yn arweinydd y Waynflete Singers, mae’n gweithio’n rheolaidd gyda cherddorfeydd o fri gan gynnwys Florilegium, English Chamber Orchestra a London Mozart Players. Yn 2015, treuliodd ddeufis yn Awstralia a Seland Newydd a rhoi nifer o ddatganiadau a dosbarthiadau meistr ar yr organ, a chyfarwyddo corau, a mynd yn ei ôl i Auckland yn 2018 i arwain un o gyrsiau’r RSCM. Tra oedd yno, roedd y canwr cyntaf o dramor i roi un o’r datganiadau agoriadol ar yr organ newydd yn Eglwys Gadeiriol Auckland. 

Yn unawdydd, ymddangosodd Andrew Lumsden gyda’r LPO yn y Royal Festival Hall, yr ECO yn y Barbican a’r CBSO yn Symphony Hall, Birmingham. Roedd yn un o’r bobl ieuaf i ddarlledu datganiad solo ar BBC Radio 3 (roedd yn ddwy ar bymtheg ar y pryd) a darlledodd ddatganiadau byw ar yr organ o Brifysgol Huddersfield ac Eglwys Gadeiriol Westminster. Mae’n teithio dramor yn aml – ymhlith oedfannau ei ddatganiadau bu mannau mor amrywiol â Bergen, San Francisco, Saint Tropez a Harare.