Lauren Zhang

 Bach   Toccata ym meddalnod C BWV 911   11' 
 Beethoven   Sonata rhif 31 ym meddalnod A Lon op. 110   20'
 Chopin  Polonaise Fantaisie op. 61    13'
 Rachmaninov   Sonata rhif 2 ym meddalnod B leddf op. 36 (y wedd ddiwygiedig)    


Yn 2018 enillodd Lauren Zhang Gystadleuaeth Cerddor Ifanc y BBC.Cafodd ei pherfformiad o Ail Concerto Piano Prokofiev gyda’r City of Birmingham Symphony Orchestra dan arweiniad Mark Wigglesworth ei ddarlledu’n fyw ar BBC4 a BBC Radio 3 a chafodd groeso gan feirniaid ar hyd ac ar led.Aeth yn ei blaen i wneud ei début yn y BBC Proms ac mae galw mawr amdani’n unawdydd ledled gwledydd Prydain ac ymhellach draw.

Ymhlith uchelfannau i ddod mae perfformiadau concerto gyda Cherddorfa Symffoni’r BBC yn yr Alban, Adelaide Symphony Orchestra, Ffilharmonig Brno, London Mozart Players, Orchestra of the Swan a Cherddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd. 

A hithau’n gerddor siambr brwd, yn bianydd ac yn ffidler, mae Lauren wedi trefnu ac wedi cymryd rhan mewn budd-gyngherddau fyrdd.Mae Lauren yn ddiolchgar am gefnogaeth YCAT drwy eu cynllun ôl-ofal i derfynwyr Cerddor Ifanc y BBC.

 
 Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
13.00  DECHRAU                                                                        
14.00  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.