Ivan Ilić

 Reicha   4 Etudes Opus 97   20' 
 Haydn  Capriccio yn G fwyaf   6'
 Beethoven   Sonate rhif 8 Opus 13 pathétique   20'


Chwedl The New Yorker, “Ivan Ilić is an adventurous pianist who likes his music on the brainy side”. Mae ei repertoire yn ymestyn o bencampwriaeth Études Chopin Godowsky i lonyddwch haniaethol Morton Feldman. Yn sgìl ei ymroddiad i ddeall cyfansoddwyr yn eu holl gymhlethdod – wedyn cyfleu’r ddirnadaeth honno’n ddealladwy i gynulleidfa eang – mae’n bresenoldeb dihafal ar dirwedd cerddoriaeth.

Mae’r cyngerdd yma’n rhan o Beethoven 250, dathliad ledled Caerdydd o ddeucan mlwyddiant a hanner Beethoven.

 
 Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
13.00  DECHRAU                                                                        
14.00  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.