Cymru a Chorea - Dathliad 2019

Mae gan Gymru a Chorea gysylltiad ysbrydol a hanesyddol cryf drwy’r cennad o Gymro Robert Jermain Thomas (1839-1866) a’r Diwygiad yng Nghymru ym 1904 – dau beth a effeithiodd ar y Diwygiad Mawr ym 1907 yng Nghorea.

Mae gwahoddiad cynnes i chi ddod aton ni i gymanfa addoli a gweddïo ddihafal gyda chôr o Gorea, Côr Cambrensis a chynrychiolwyr eraill i alw ar Dduw gyda’n gilydd am symud mwy grymus yr Ysbryd yn ein cenhedloedd.

Mynediad Am Ddim – Tocynnau ar gael o’r Swyddfa Docynnau neu o’r wefan.