Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol: Sgyrsiau’r Hynt Glasurol - Y Concerto

  • Lefel 1
 

Cyflwynir gan Dr Jonathan James ac yn ymuno ag ef ar y feiolin fydd Christiana Mavron.

Yn aml y concerto ydi’r darn mwyaf syfrdanol ar y rhaglen, ac unawdwyr yn dangos eu meistrolaeth fel dwn i ddim be. Gawn ni weld sut y tyfodd y concerto o’i ddechreuadau yn y 1600au drwodd at ei anterth yn y cyfnod Rhamantaidd, a chael blas ar ddarnau stondin mwy modern hefyd, gyda darluniadau sain ac arddangosiadau ar y piano. Addas i’r newyddian llwyr a hen lofiau o gyngherddwyr.

____________________________________________________________________________________

Yn sgìl eglurebau difyr ar y piano, cerddorion gwadd a chymysgedd o bigion sain, bydd y cyflwyniadau ysgafnfryd yma’n gaffaeliad i chi ddirnad y cysylltiadau yn hanes cerddoriaeth glasurol ac yn eich
cyflwyno i fyd mawr newydd o wrando. Addas i’r newyddian llwyr a hen lofiau o gyngherddwyr.