Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol: Sgyrsiau’r Hynt Glasurol - Hans a Chelfyddyd Cerddoriaeth Ffilm

  • Lefel 1
 

Cyflwynir gan Dr Jonathan James.

Ers oes yr arth a’r blaidd mae cerddoriaeth a drama yn ddwy gymhares berffaith. Bydd y cyflwyniad yma’n bwrw golwg ar grefft a hud eu cyfuno ar y sgrîn, o sgorau moethus oes aur Hollywood hyd at dechnegau’r oes sydd ohoni. Gewch chi ddisgwyl clasuron gan Steiner, Herrmann, Williams ochr yn ochr â meistri modern, i gyd yn cael bywyd o’r newydd drwy bigion ffilm ac arddangosiadau wrth y piano. Addas i’r newyddian llwyr a hen lofiau o gyngherddwyr.

____________________________________________________________________________________

Yn sgìl eglurebau difyr ar y piano, cerddorion gwadd a chymysgedd o bigion sain, bydd y cyflwyniadau ysgafnfryd yma’n gaffaeliad i chi ddirnad y cysylltiadau yn hanes cerddoriaeth glasurol ac yn eich cyflwyno i fyd mawr newydd o wrando. Addas i’r newyddian llwyr a hen lofiau o gyngherddwyr.