Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: The Sixteen

Rhaglen:

 Arweinydd: Harry Christophers
 William Walton – Make we joy now in this fest   Mediaeval carols – There is no rose; Angelus
ad virginem; Make we joy
 Mediaeval carols – Nowell, nowell; Out of your
sleep; Sweet was the song; In Bethlem
 Praetorius/arr. Sandstrom – Lo, how a rose
e’er blooming
 Traditional – The Saviour’s Work (The babe in
Bethlem’s manger laid)
 James Burton – Balulalow
 Matthew Martin – Adam lay y-bounden  Cecilia McDowall – Of a Rose
 Elizabeth Poston – Jesus Christ the apple tree  Anon – The Salutation carol
 Peter Warlock – Corpus Christi carol  Benjamin Britten – A Ceremony of Carols
 Gustav Holst – This have I done for my true love   


Gwledd odidog o destunau traddodiadol wedi’u cyfuno â threfniannau cerddorol yn hen a newydd a berfformir gan un o’r corau gorau yn y byd sy’n gweithio ym Mhrydain heddiw. I goroni’r rhaglen dymhorol yma mae blodeugerdd garolau ysbrydoledig Benjamin Britten. Dyma’r ffordd i’r dim i gychwyn eich dathliadau ’Dolig.

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Ategion y Gyfres

SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM): Bydd Dr Jonathan James yn sgwrsio gyda Harry Christophers ac aelodau The Sixteen.
2pm - 2:30pm | Prif awditoriwm

LLWYFAN YR ARTISTIAID IFAINC
2.25pm - 2.55pm | Level 3

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.

 
 Pris Safonol £25.00 pob sedd
 Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau ar gael) PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a 
bwrw’u bod ar gael.
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Pobl anabl (ynghyd ag un cydymaith) £19.00
Myfyrwyr neu Bobl Dan 26 (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid cyflwyno prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a 12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a archebir ar-lein ar noson y sioe. £5.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £19.00
pob tocyn


Noder: Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o becynnau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Noder, nid yw consesiynau ar gael ar docynnau platinwm neu ragarweiniol. 
**Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
 13.30  Bar yn agor                                                                      
 14.00 - 14.30  Sgwrs Cyn y Gyngerdd (Awditoriwm)
 15.00   DECHRAU
 i’w gadarnhau   Egwyl
 17.50  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.