Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: BBC NOW, Cerddorfa WNO a Neuadd Dewi Sant cyflwyno Beethoven: Yr Cyngerdd 1808

Cyngerdd Rhif 7
(yn y pecyn tanysgrifiad)

 RHAN 1: CERDDORFA OCC
 Arweinydd  Carlo Rizzi
 Soloist  Steven Osborne, Piano
 Soprano  Alwyn Mellor
 Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC
 Beethoven  Symffoni Rhif 6 ‘Pastoral’ 
 Beethoven  Ah! perfido
 Beethoven  Gloria, from the Mass in C major 
 Beethoven   Piano Concerto Rhif 4                                                


 EGWYL SWPER 90 MUNUD

 RHAN 2: CERDDORFA A CHORWS CENEDLAETHOL CYMREIG     
Y BBC
           
 Arweinydd  Jaime Martin
 Soloist  Llŷr Williams, Piano
 Beethoven  Symffoni Rhif 5
 Beethoven  Sanctus, from the Mass in C
 Beethoven  Fantasia for solo piano
 Beethoven  Choral Fantasy for piano, chorus and orchestra

 

Bydd y perfformiad rhagorol hwn yn ail-greu Cyngerdd Enfawr Beethoven yn Fienna ym mis Rhagfyr 1808. Dros bedair awr ar noson rewllyd yn Theatre an der Wien, heblaw am ei aria ddramatig ‘Ah Perfido’, perfformiwyd pob un o’i ddarnau am y tro cyntaf erioed. Mae’r cyngerdd ail-greu anhygoel hwn yn dod â chyfoeth o dalent ryngwladol ynghyd i gyflwyno cerddoriaeth fwyaf eiconig Beethoven, yn cynnwys yr agorawd symffonig enwocaf erioed. Bydd y sioe fawreddog hon o waith Beethoven yn ddigwyddiad ’w gofio.

BOCSYS SWPER WALLY

Mae pnawn o gerddoriaeth glasurol gyfareddol, yn eich aros, ddigon i dynnu dŵr o’ch dannedd chi, yn ymestyn dros fwy na phedair awr, felly does dim dau na fyddwch ar eich cythlwng.

Dyna pam rydym wedi ymuno â Wally’s Delicatessen yn arcêd Ardal Morgan Caerdydd i gynnig dewis blasus i chi o focsys swper Beethoven i lenwi’r egwyl awr a hanner. 

Ar gael yn ychwanegyn gwerth chweil at eich profiad cyngherdda, dim ond naw punt gyst Bocsys Swper Wally’s Deli a’r dewis yn Gaws a Chig neu Gaws yn unig, a dim ond £3.50 gyst pwdinau Sacher Torte Siocled Wally. Cliciwch yma i weld cynnwys y Platiau a gwybodaeth am alergenau. 

Dim ond o’u harchebu ymlaen llaw y mae’r Bocsys Swper blasus yma ar gael felly rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 neu archebu yma cyn dydd Sul 12 Ionawr 2020 i ymorol am eich un chi – da o beth ydi archebu’n fuan. 

*Cyfnewidiwch eich tocynnau Bocsys Swper wrth far Lefel 3. 


Lluniau o’r chwith i’r dde: Carlo Rizzi, Steven Osborne, Alwyn Mellor, Jaime Martin (Photo: Chris Dunlop) & Llŷr Williams (Photo: Sussie Ahlburg) 


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Ategion y Gyfres
SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM): Dr Jonathan James yn egluro a thrafod y rhaglen.
3pm - 3:30pm | Lefel 1

SGWRS YN GYMRAEG YN YSTOD YR EGWYL: Dr Geraint Lewis
Lefel 1

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.

 
Pris Safonol  £10.00  Lefelau 5
(golwg gefn o’r llwyfan a lle ymestyn cyfyngedig)
  £15.00 Lefelau 9 a 13, 10 a 12
  £22.00 Lefelau 9 a 13
  £29.00 Lefelau 3, 4, 6 a 7, Lefelau 10 a 12 (blaen)
Blaen y Stalau Ochr
  £36.00 Seddi Ochr, Lefel 11 (canol), Blaen y Stalau Canol
  £43.00 Seddi Canol, Lefelau 1, 2 a 8, Lefel 11 (blaen), Seddi'r eil Standiau Ochr
   

Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau ar gael)

PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.
Tocyn Platinwm 
Yn cynnwys sedd orau yn Lefel 1, gwydr o Prosecco a rhaglen. Cofiwch fod hyn yn gymwys ar y tocynnau drutaf yn unig.
£51.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr £2.00 oddi ar docyn pris llawn
Myfyrwyr neu Bobl Dan 26 (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid cyflwyno prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a 12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a archebir ar-lein ar noson y sioe. £5.00
Dros 65  
Pobl anabl ag un cydymaith Hanner pris pob tocyn
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £10.00 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Codwch docynnau Cynnig Cynnar a
thalu cyn dydd Sadwrn 7 Medi, Grwpiau
o 10 neu fwy tocyn pris llawn £3.00
yn rhatach, £1.50 ar ôl y dyddiad yma. 
  Grwpiau o 20 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  Codwch docynnau Cynnig Cynnar a
thalu cyn dydd Sadwrn 7 Medi, Grwpiau
o 20 neu fwy tocyn pris llawn £4.00 yn rhatach,
£2.50 ar ôl y dyddiad yma.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Noder, nid yw consesiynau ar gael ar docynnau platinwm neu ragarweiniol. 
**Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 

Manteision Prynu Pecyn

 • Gallwch arbed hyd at 30% ar eich tocynnau ac, o’u prynu nhw’n awr, fe gewch chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gan wneud i’ch arian fynd ymhellach
 • Y dewis cyntaf o seddi i’r holl gyngherddau eleni
 • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr
 • Prynu tocynnau ychwanegol nawr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio
 • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt – £3.00 ymlaen llaw, £3.50 ar y diwrnod.

Manteision Prynu Tocynnau i'r Holl Gyngherddau:

 • • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor
  • Dau gyngerdd awr ginio AM DDIM o’ch dewis
  • Cerdyn disgownt yn rhoi hawl i chi gael diodydd poeth a thameidiau i aros pryd 10% yn rhatach yn y Lolfa Jin a’r barrau
  • Y disgownt tanysgrifio tymor cyfan mwyaf rydym wedi’i gynnig erioed, gyda gwneud mwynhau’r cyngherddau i gyd yn fwy fforddiadwy fyth
  • Blwyddyn gyfan o gyngherddau gwych i edrych ymlaen atynt!
    10% 10% 10% 15% 15% 20% 20% 20% 25%  30%
  Nifer o gyngherddau 10 11 12  13
Pris  Man eistedd                    
£10.00  Rhengoedd / Tier 5
Corneli uchaf rhengoedd 9 & 13
pan na fydd Rheng 5 ar werth
£36.00 £45.00 £54.00 £59.50 £68.00 £72.00 £80.00 £88.00 £90.00 £91.00
£15.00  Ymylon Allanol Lefelau 9 a 13,
Rhengoedd 10 & 12, 9 & 13 (cefn)
£54.00 £67.50 £81.00 £89.25 £102.00 £108.00 £120.00 £132.00 £135.00 £136.50
£22.00 Rhengoedd 9 a 13 £80.00 £100.00 £118.80 £130.90 £149.60 £158.40 £176.00 £193.60 £198.00 £200.20
£29.00 Rhengoedd 3, 4, 6 a 7, Rhengoedd 10 &
12 (blaen), Blaen y Stalau Ochr, Ymylon
stalau’r ochr – Chwith y llwyfan. Rheng 11
y rhan Uchaf
£104.40 £130.50 £156.60 £172.55 £197.20 £208.80 £232.00 £255.20 £261.00 £263.90
£36.00 Stalau Ochr, Lefel 11 (canol),
Blaen y Stalau Canol
£129.60 £162.00 £194.40 £214.20 £244.80 £259.20 £288.00 £316.80 £324.00 £327.60
£43.00 Stalau Canol, Rhengoedd 1, 2 & 8, Rheng 11
(blaen), Stalau’r eil Stalau Ochr
£154.80 £193.50 £232.20 £255.85 £292.40 £309.60 £344.00 £378.40 £387.00 £391.30
£51.50 Tocyn Platinwm* – Rheng 1 (blaen)

£185.40 £231.75 £278.10 £306.42 £350.20 £370.80 £412.00 £453.20 £463.50 £468.65

Archebwch drwy’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.
*Nid oes consesiynau ar Docynnau Platinwm