Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Armonico Consort

Rhaglen

 

 Armonico Consort & Baroque Orchestra
 Cyfarwyddwr   Christopher Monks  
 Soprano  Elin Manahan Thomas 
 
 Bach  Mass in B Minor   110'                          

 


Llun: Christopher Monks, Elin Manahan Thomas ac Armonico Consort

 

 


 

Fe ellid dadlau y byddai ‘Hits Mwyaf Bach’ yn enw mwy addas ar Offeren J.S. Bach yn B Leddf, gan mai dyma oedd ym mwriad Bach ei hun ei gyflawni yn y campwaith yma. Cyfansoddodd yr Offeren dros chwarter canrif olaf ei fywyd a’i chwblhau flwyddyn gwta cyn ei farw ac mae’n frith o gerddoriaeth a chyfeiriadau roedd Bach yn eu hystyried ei waith gorau, neu symudiadau y rhoesai le iddyn nhw ddatblygu gyda threigl amser a dychwelyd i’w ‘perffeithio’ maes o law.

 

Ni pherfformiwyd erioed mo’r gwaith yn ei gyfangorff yn ystod ei oes ac yn y bôn llith goffa Bach iddo’i hun sydd yma, sut roedd am i’r byd gofio amdano. Os na chlywsoch erioed mo’r Offeren yn fyw, dyma gyngerdd rhy dda i’w golli heb flewyn ar dafod.

 

 ‘Dyma’r gorau ohono yntau, ac mae’n gyfrwng dwyn i’r wyneb y gorau ynom ni.’

 

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Ategion y Gyfres
SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM): Dr Jonathan James yn egluro a thrafod y rhaglen.
6:30pm - 7pm | Lefel 1

 

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.

 

 
 Pris Safonol £25.00 pob sedd
 Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau ar gael) PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a 
bwrw’u bod ar gael.
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Pobl anabl (ynghyd ag un cydymaith) £19.00
Myfyrwyr neu Bobl Dan 26 (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid cyflwyno prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a 12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a archebir ar-lein ar noson y sioe. £5.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £19.00 
pob tocyn


Noder: Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o becynnau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Noder, nid yw consesiynau ar gael ar docynnau platinwm neu ragarweiniol. 
**Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr