Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Armonico Consort

Rhaglen

 Arweinydd   Christopher Monks   
 Bach  Mass in B Minor  110'                                   


Llun: Armonico Consort


Croeso’n ôl i Armonico Consort, sy’n fawr ei glod gan y beirniaid, i brifddinas Cymru i berfformio campwaith aruthrol J.S. Bach. Ym 1749 y cwblhawyd yr Offeren yn B Leddf, ar ôl chwarter canrif o’i llunio yn Leipzig, ac mae’n dwyn ynghyd gymanfa odidog o gytganau a solos sy’n rhoi hwb i’r enaid ac sy’n dangos fel ei gilydd grefft syfrdanol a ffydd Gristnogol ddiysgog. Ni pherfformiwyd yr Offeren erioed yn
ei chrynswth yn ystod ei oes a gellid synio amdani fel ei ewyllys a’i destament cerddorol olaf. Meddai’r cyfansoddwr, “Dyma fi ar fy ngorau”.

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol: Ategion y Gyfres
SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM): Dr Jonathan James yn egluro a thrafod y rhaglen.
6:30pm - 7pm | Lefel 1

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.

 
 Pris Safonol £25.00 pob sedd
 Plant dan 16 oed (Os bydd tocynnau ar gael) PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a 
bwrw’u bod ar gael.
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Pobl anabl (ynghyd ag un cydymaith) £19.00
Myfyrwyr neu Bobl Dan 26 (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)  Rhaid cyflwyno prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a 12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a archebir ar-lein ar noson y sioe. £5.00
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £19.00 
pob tocyn


Noder: Nid yw’r cyngerdd hwn yn rhan o becynnau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Noder, nid yw consesiynau ar gael ar docynnau platinwm neu ragarweiniol. 
**Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr