Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Sixteen - WEDI'I GANSLO

 Arweinydd:  Harry Christophers  

 Hildegard de 
 Bingen
   O Virtus Sapientiae   Hildegard de
  Bingen
    O Quam Magnum Miraculum
 Duarte Lobo    Hodie Nobis Caelorum
 Rex
 Duarte Lobo     O Magnum Mysterium
 Traditional    See Amid the Winter’s Snow  Mediaeval carol    Letare, Cantuaria
 John Joubert    There is No Rose  Margaret Rizza    O Sapientia
 Traditional
 (arr. Rontgen)
   Dutch Carol (A child is born in Bethlehem)  Bryan Kelly    There is No Rose of Such Virtue
 Hywel Davies    A Boy is Born in Bethlehem  Samuel
 Scheidt
   Puer Natus in Bethlehem
 Mediaeval carol    Saint Thomas Honour We  William Byrd    This Day Christ was Born
 Duarte Lobo    Verbum Caro  Traditional    It Came Upon the Midnight Clear
 Traditional
 (arr. Willcocks)
   Tomorrow Shall be my
   Dancing Day
 John
 Sheppard
  Verbum Caro
 Morten
 Lauridsen
   O Magnum Mysterium  Gareth
 Treseder
  Tomorrow Shall be my
  Dancing Day

 

Y stori sydd wrth graidd y tymor ydi ysbrydoliaeth rhaglen y Nadolig eleni: y geni.  Trefniannau traddodiadol modern o ffefrynnau’r ŵyl gan gynnwys A Boy is Born in Bethlehem a There is No Rose yn gymysg â seiniau canoloesol Hildegard a lleisiau  cyfarwydd y Dadeni sef Sheppard, Lobo a Byrd.

 
 Pris Safonol

Codwch unrhyw docyn cyn 30 Hydref
am ddim ond 
£22.50

 Plant dan 16 oed 
 (Os bydd tocynnau ar gael)
PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.

 Pobl anabl ag un cydymaith
(Prisiau manteisiol heb fod ar gael ynghlwm â thocynnau Platinwm na Chyflwyniadol.)

Hanner Pris

 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr 
 (Prisiau manteisiol heb fod ar gael 
 ynghlwm â thocynnau Platinwm 
 na 
Chyflwyniadol.)

£18.00
 Myfyrwyr | Dan 26 oed
Rhaid cyflwyno  prawf adnabod neu codir y pris llawn. 
£5.00
 Pobl hŷn: Dros 65
 (Prisiau manteisiol heb fod ar gael
 ynghlwm â thocynnau Platinwm
 na 
Chyflwyniadol.)
 Gostyngiad o 10%
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Tocynnau stondinau am y pris tocyn isaf ar gyfer pob cyngerdd (ac eithrio’r tocyn £9.50).
 Time Credits (Ychydig sydd ar
 gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar
 02920 878444)
2 gredyd

 

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Wedi’i ganslo