Tŷ Cerdd yn HwyrGerdd

  • Lolfa Lefel 3
 

Angharad Davies (ffidl a phiano)
Rhodri Davies
(telyn ac electroneg)
Tim Parkinson
(piano)

 Angharad Davies   'Mwy na digon…’  15' 
 Richard Barrett   Codex III   6'
     
 Gorwel Owen  Wybrennau (Tirluniau 1)    9'
 Heledd Francis Wright   Chwarddiad cawraidd i’r cwmwl   10'
 Rhodri Davies  Amen   6'
     
 Siwan Rhys  Dwylo   4'
 Catrin Jones  Mantrasiacra  21'


Cyfansoddi a byrfyfyrio arbrofol o Gymru, gyda’r newyddaf oll, sydd ar ganol y llwyfan: yn cynnwys gwaith gan Rhodri Davies, Angharad Davies, Richard Barrett a Catrin Jones.

Rhodri Davies 
Ganed Rhodri Davies ym 1971 ac mae’n byw yn Abertawe. Mae’n canu’r delyn, y delyn drydan, offerynnau electronig byw ac mae’n codi mewnosodion gwynt, dŵr, rhew, rhew sych a thân i’r delyn. Rhyddhaodd bedwar albwm solo: Trem, Over Shadows, Wound Response ac An Air Swept Clean of All Distance. Ymhlith ei grwpiau rheolaidd mae: Common Objects, HEN OGLEDD, deuawd gyda John Butcher, Cranc a deuawd gyda DANE LAW. Gweithiodd gyda’r artistiaid sy’n dilyn: David Sylvian, Jenny Hval, Derek Bailey, Mark Fell, Kahimi Karie, Laura Cannell, Lina Lapelyte, Sachiko M, Bill Orcutt, Jim O’Rourke, Christian Marclay a David Toop.

Angharad Davies
Ffidleres o Gymraes ydi Angharad Davies sy’n gweithio gyda byrfyfyrio rhydd, cyfansoddiadau a pherfformio.

Gwrando astud ydi ei chyrchddull o ran sain, a chwilio’r tu hwnt i derfynau sain ei hofferyn, ei hyfforddiant clasurol a’i disgwyl o ran perfformio.

Tim Parkinson
Un sy’n torri ei gwys ei hun erioed fu Tim Parkinson (g.1973), yn mynd ati i ymgysylltu â beth bynnag sydd ynghlwm heddiw â bod yn gyfansoddwr sy’n gweithio yn y byd. Galwyd ei gerddoriaeth yn arbrofol, "reconstructing music from the ground up", "sounding like nothing else", a’r gwaith yn dod yn ei ôl yn ddi-ffael at gwestiynau hanfodol ynghylch ystyr sain. Fe’i cysylltwyd â lleisiau annibynnol eraill o Brydain o’r un genhedlaeth, megis Bailie, Crane, Harrison, Newland, Saunders, Whitty.

Gan mwyaf cymuned ymroddedig o ffrindiau a cherddorion sy’n perfformio ei gerddoriaeth, ond sgrifennodd hefyd i amryfal grwpiau ac ensembles yn cynnwys Apartment House, [rout], Incidental Music, Dedalus, Edges, Basel Sinfonietta, London Sinfonietta; ac i amryfal offerynwyr yn cynnwys Stephen Altoft, Angharad Davies, Rhodri Davies, Julia Eckhardt, Tanja Masanti, Andrew Sparling, Craig Shepard, Silvia Tarozzi, Stefan Thut, Deborah Walker. Perfformiwyd ei gerddoriaeth yng ngwledydd Prydain, Ewrop, yr Unol Daleithiau, Armenia, Awstralia, Seland Newydd a Japan. Bu darllediadau ei gerddoriaeth ar BBC Radio 3, Resonance FM, WDR Köln, a Schweizer Radio SRF2. Rhyddhawyd dau albwm o gerddoriaeth ar Edition Wandelweiser (2006, 2010), ac yn 2019 rhyddhawyd Pleasure Island ar Slip.

Mae holl berfformiadau hwyrgerdd ar fynd yn amgylchfyd clyd Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo llawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio a’r artistiaid rhwng y setiau. I roi hwb i chi, rydym had yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Mewn cysylltiad â:
    

 
  Pris Safonol

  I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).

 £10 
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith (yn cynnwys diod – darllenwch y rhestr o’r diodydd a gynigir uchod) £2 yn llai
 Myfyrwyr (heb gynnwys diod) £3

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr