Sean Shibe

  • Lolfa Lefel 3
 

Ar ôl clywed enillydd gwobr Artist Ifanc y Royal Philharmonic Society, Sean Shibe, fyddwch chi fyth yn synio’r un fath am gitaryddion clasurol – mae’r un mor wefreiddiol ar Fender Stratocaster ag ydi o ddechau ar gerddoriaeth liwt John Dowland. Rai blynyddoedd yn ôl bu i’w fenter softLOUD – oedd yn torri tir newydd ac yn ysgytwol – greu cynnwrf, felly gewch chi ddisgwyl ambell i ennyd daeargrynfaol yn y digwyddiad yma
sy’n rhy dda i’w golli.

Mae holl berfformiadau hwyrgerdd ar fynd yn amgylchfyd clyd Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo llawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio a’r artistiaid rhwng y setiau. I roi hwb i chi, rydym had yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Mewn cysylltiad â:
    

 
  Pris Safonol

 I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).

 £10 
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith (yn cynnwys diod – darllenwch y rhestr o’r diodydd a gynigir uchod) £2 yn llai
 Myfyrwyr (heb gynnwys diod) £3

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr