Mainly Two, George Fu a Thomas Ang

  • Lolfa Lefel 3
 

Yn 2013 yr ymffurfiodd Mainly Two – Marie Schreer a John Garner – â’u bryd ar ehangu’r repertoire i ddwy ffidil a rhoi lle amlycach i gyfrwng a esgeulusir yn aml.Maen nhw wedi comisiynu gweithiau newydd gan rai o’r pennaf gyfansoddwyr sydd ohoni a rhyddhawyd eu halbwm début dwyran, Poetry/Synergy yn 2014. Dônt yn eu holau i’r stiwdio yn hydref 2019 i recordio sawl comisiwn newydd yn cynnwys gweithiau gan y pianydd jazz Kate Williams a John Garner ei hun.

Croesawyd George Fu gan y Boston Music Intelligencer â’r geiriau ‘heroic piano soloist’ a chanddo ‘stunning virtuosity’, a pherfformiodd drwy hyd a lled cyfandiroedd America ac Ewrop.Yn sgìl ei ddiddordeb mewn gwaith rhyngddisgyblaethol mae’n perfformio mewn sawl cilfach yn ei faes: perfformiadau mynych yn gerddor siambr, yn bartner deuawd ac yn gerddor ensemble ynghyd â mentrau cydweithredol â chynyrchiadau bale a drama, sgrifennu a thraddodi darlithoedd a datganiadau ar y cyd.Mae’n berfformiwr brwd cerddoriaeth gyfoes ac yn gyfansoddwr gweithgar.Ar hyd o bryd mae’n gymrawd y piano yn y Royal Academy of Music.

Cydnabyddir Thomas Ang yn arbenigwr ar gerddoriaeth Nikolai Kapustin, wedi perfformio ac arwain premières byd ei gyfansoddiadau yng ngwledydd Prydain, yr Unol Daleithiau, Singapore, Awstralia a Taiwan.Mae Thomas yn ymddiddori’n frwd mewn cerddoriaeth gyfoes, hefyd yn gweithio’n répétiteur ac yn bianydd bale.At hynny mae’n cyfeilio ac yn byrfyfyrio i ffilmiau mud, yn barddoni ac yn trawsgrifio caneuon a symffonïau.

Mae holl berfformiadau hwyrgerdd ar fynd yn amgylchfyd clyd Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo llawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio a’r artistiaid rhwng y setiau. I roi hwb i chi,
rydym had yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Mewn cysylltiad â:
    

Llun: Mainly TwoGeorge Fu a Thomas Ang. 

 
  Pris Safonol

  I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).

 £10 
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith (yn cynnwys diod – darllenwch y rhestr o’r diodydd a gynigir uchod) £2 yn llai
 Myfyrwyr (heb gynnwys diod) £3

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr