Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cyfoes - Hwyrgerdd

HWYRGERDD

Clasurol Cyfoes yn Lolfa L3

Lawrlwythwch hwyrgerdd, tymor 2019-20

hwyrgerdd ydi ein cyfres cerddoriaeth gyfoes newydd sy’n rhoi stondin i rai o’r lleisiau cerddorol mwyaf cyffrous a neilltuol ac sy’n ffordd hamddenol o chwilio llwybrau cerddorol newydd – o unawdwyr electroacwstig i grwpiau sy’n wfftio confensiynau – ac o gael blas ar berfformiadau gwefreiddiol gan berfformwyr ifanc blaenllaw o Brydain. Ar y cyd a’r Cyfansoddwr Cyswllt, Freya Waley-Cohen, bydd hwyrgerdd yn arwain y ffordd i gefnogi lleisiau newydd wrth i ni roi premiere i gerddoriaeth gan y goreuon ymhlith cyfansoddwyr ifanc Cymru fydd yn rhan o bob digwyddiad, diolch i Dŷ Cerdd. Mae holl berfformiadau hwyrgerdd ar fynd yn amgylchfyd clyd Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo llawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio a’r artistiaid rhwng y setiau. I roi hwb i chi,
rydym had yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Mewn cydweithrediad â:
    

Mehefin 2021
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio