Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cyfoes - Hwyrgerdd

HWYRGERDD

Clasurol Cyfoes yn Lolfa L3

hwyrgerdd ydi ein cyfres cerddoriaeth gyfoes newydd sy’n rhoi stondin i rai o’r lleisiau cerddorol mwyaf cyffrous a neilltuol ac sy’n ffordd hamddenol o chwilio llwybrau cerddorol newydd – o unawdwyr electroacwstig i grwpiau sy’n wfftio confensiynau – ac o gael blas ar berfformiadau gwefreiddiol gan berfformwyr ifanc blaenllaw o Brydain. Ar y cyd a’r Cyfansoddwr Cyswllt, Freya Waley-Cohen, bydd hwyrgerdd yn arwain y ffordd i gefnogi lleisiau newydd wrth i ni roi premiere i gerddoriaeth gan y goreuon ymhlith cyfansoddwyr ifanc Cymru fydd yn rhan o bob digwyddiad, diolch i Dŷ Cerdd. Mae holl berfformiadau hwyrgerdd ar fynd yn amgylchfyd clyd Lolfa L3 Neuadd Dewi Sant, gyda goleuo llawn awyrgylch a chyflwyniadau llafar gan y perfformwyr i agor eu bydau cerddorol. Bydd pob digwyddiad mor anffurfiol ag ydi o ymdrwythol, a digonedd o gyfle i sgwrsio a’r artistiaid rhwng y setiau. I roi hwb i chi,
rydym had yn oed yn cynnwys eich diod gyntaf ym mhris y tocyn.

Mewn cydweithrediad â:
    

James McVinnie

Llun 20 Mehefin 2022, 8:00pm

Mae gwaith James McVinnie yn berfformiwr yn cwmpasu cerddoriaeth o’r unfed ganrif ar bymtheg hyd yr oes sydd ohoni. Yn sgil ei ymagwedd at gerddora, heb na ffin na therfyn, cydweithredodd â ffigyra...

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 
Ionawr 2022
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio