Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Only Boys Aloud - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn

Gwêl 2020 Ddengmlwyddiant Only Boys Aloud ac i nodi’r achlysur cyhoeddodd y grŵp Ddau Gyngerdd Gala i ddathlu - y naill yma yn y Neuadd a’r llall yn Llandudno.  

Ym mis Mawrth 2010, lansiwyd Only Boys Aloud yn fenter newydd i gael gan fechgyn ganu yng Nghymru, i roi bywyd o’r newydd i draddodiad Corau Meibion Cymru ac i ysbrydoli glaslanciau i gael hyder, cymuned, llawenydd, cyfeillgarwch drwy gân.Dim clyweliad, dim ffi a chynhwysedd sydd wrth graidd y cynllun. 

A thri chôr ar ddeg yn gweithio yn rhai o’r ardaloedd mwyaf amddifad yng Nghymru, aeth si’r rhyfeddod yma ar led drwy’r byd yn grwn.Gwyliwyd clip clyweliad Britain’s Got Talent y bechgyn ymhell dros wyth miliwn ar hugain o weithiau ar YouTube a bron bob dydd mae negeseuon ar eu gwefan o bedwar ban byd. 

Ar gyfer cyngerdd untro yn 2010 y crëwyd OBA a aeth o nerth i nerth, a chyflawni’r gamp fawr o gyrraedd y trydydd lle yn Britain’s Got Talent ITV yn 2012, perfformio ym Mhalas Buckingham yn 2013 i ddathlu trigeinmlwyddiant y coroni, lansio Llong Fordwyo Fawr newydd sbon danlli grai Royal Caribbean, llofnodi cytundeb albwm â Sony a llond gwlad at hynny. 

Ymlaen â ni ddeng mlynedd ar wib ac mae Elusen Aloud bellach wedi ymgysylltu â dros fil o fechgyn drwy gorau Only Boys Aloud yng Ngogledd a De Cymru ac at hynny creu Only Kids Aloud a’r Only Boys Aloud Academi.Ar y noson dra arbennig yma fe fyddan nhw’n dod â rhai o’u bechgyn gwreiddiol yn eu holau i berfformio ochr yn ochr â’r corau Aloud i gyd. 

Dewch aton ni ac at gantorion ifainc o bob cwr o Gymru i ddathlu degawd o gerddoriaeth ac atgofion mewn dau gyngerdd gala yng Nghaerdydd ac yn Llandudno.

 
  • Pris Safonol: £27.50
  • Dan 16 oed: £17.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr