Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

GOHIRIWYD - The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square

Tabernacle Choir at Temple Square yn Cyhoeddi
Taith Dreftadaeth 2020 

SALT LAKE CITY - Bydd yr ensemble byd-enwogTabernacle Choir & Orchestra at Temple Square yn teithio drwy’r gwledydd ar eu taith nesaf, yn perfformio mewn chwe dinas mewn pedair gwlad Nordig ac yng ngwledydd Prydain dros ddeuddydd ar hugain o ddydd Iau, Mehefin 25, drwodd at ddydd Iau, Gorffennaf 16, 2020. Bydd y daith yn cynnwys perfformiadau yn y dinasoedd a’r oedfannau sy’n dilyn:

NODER, mae hwn yn Ddigwyddiad Preifat – drwy wahoddiad yn unig.

 Dinas

 Dyddiad

 Oedfan

 Stockholm, Sweden

 Mehefin 27, 2020

 Konserthuset Stockholm

 Helsinki, y Ffindir

 Mehefin 30, 2020 

 Neuadd Finlandia

 Copenhagen, Denmarc 

 Gorffennaf 2, 2020

 DR Koncerthuset

 Oslo, Norwy

 Gorffennaf 7, 2020

  (i’w gyhoeddi)

 Caerdydd, Cymru

 Gorffennaf 10, 2020 

 Neuadd Dewi Sant (gwahoddiad yn unig)

 

 Gorffennaf 11, 2020

 Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru  

 Caeredin, yr Alban

 Gorffennaf 14, 2020

 Usher Hall


Budd-gyngerdd fydd y cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant, drwy wahoddiad yn unig. Cyhoeddir gwybodaeth am docynnau i’r oedfannau eraill yn ddiweddarach. 

Meddai llywydd y Côr, Ron Jarrett, mai teyrnged ydi enw’r daith i hanes y Côr a enillodd ei blwy oherwydd troedigion cynnar at Eglwys Iesu Grist Saint y Dyddiau Diwethaf ac ar y daith i ddod ymwelir â doniau cerddorol o Gymru ac ardaloedd eraill. “We stand on the shoulders of these musical pioneers who created a legacy that has influenced the entire world for good. What an honor it will be to share the joy and peace the music of the Choir brings in some of the very places where it all began.” 

Un o droedigion cynnar o Gymru at yr Eglwys oedd arweinydd cynta’r Tabernacle Choir, John Parry, a ymfudodd yn ddiweddarach i Salt Lake City, Utah. Ym 1849, arweiniodd 85 o aelodau o Gymry mewn grŵp canu a buan y gofynnodd Llywydd yr Eglwys, Brigham Young, iddo ffurfio côr swyddogol. Bu i ddarpar arweinydd arall y côr, George Edward Percy Careless, gychwyn ei yrfa gerddorol yn Llundain ym 1862 ar ôl cwblhau astudiaethau ffurfiol yn y Royal Academy of Music. Ym 1865 Young approached Careless ac meddai, “Brother George, I have a mission for you. I want you to be Chief Musician of the Church. I want you to take The Tabernacle Choir and the Theatre Orchestra and lay a foundation for good music.” A dyna’n union beth wnaeth tra oedd yn y swydd. 

Teithiodd y Tabernacle Choir i Ewrop gyntaf ar daith gyngerdd saith wythnos ym 1955. Ers y daith fawr gyntaf honno yn Ewrop, teithiodd y Côr yno bum gwaith eto: i orllewin a chanol Ewrop ym 1973, gogledd Ewrop ym 1982, dwyrain Ewrop ym 1991, de Ewrop ym 1998, a chanol Ewrop ym 2016.  Ym 1982, ddwy flynedd ar bymtheg ar hugain yn ôl, oedd y tro olaf i’r Côr deithio’r pedair dinas Nordig yma.  Ni roes dro am na Chymru na’r Alban ers y daith gyntaf yn Ewrop ym 1955. 

Ers ei thaith gyntaf y tu allan i Utah ym 1893, teithiodd y Côr yn eang ar draws yr Unol Daleithiau a thramor. Yn ogystal â’i theithiau cynt i Ewrop, perfformiodd mewn prifddinasoedd cerdd o Israel a Rwsia i Japan ac Awstralia. Ar ei hynt bu hefyd perfformiadau yn nefodau urddo saith o arlywyddion yr Unol Daleithiau. Mae tua phump a thrigain o aelodau’r Gerddorfa yn teithio gyda’r Côr ers 2005. 

Mae’r Côr 360 o leisiau - gartref yn aml i gyfeiliant y Gerddorfa y mae rhestr ei haelodau dros ddau gant - i’w glywed hefyd bob wythnos yn rhan o’r darllediad Music and the Spoken Word . Y rhaglen hanner awr yma ydi darllediad rhwydwaith parhaol hwya’r byd ac ar hyn o bryd mae i’w chlywed ar dros ddwy fil o orsafoedd radio, teledu, cebl a lloeren drwy’r byd yn grwn. 

Mae’r Côr a’r Gerddorfa’n artistiaid recordio gweithgar a chanddyn nhw’u label recordio eu hunain a ryddhaodd dros 90 o CDiau, DVDiau, llyfrau a nwyddau eraill ers ei sylfaenu yn 2003. Roedd CD diweddaraf y Côr, Let Us All Press On: Hymns of Praise and Inspiration, yn rhif un ar siart Traddodiadol Clasurol Billboard am dair wythnos pan gafodd ei ryddhau, yn nodi’r drydedd waith ar ddeg i albwm gan y Côr gael y fath anrhydedd. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.thetabernaclechoir.org/tour. Mae adnoddau cyfryngau ychwanegol i’w cael ar y wefan yn About Us/Newsroom.