Cyngerdd Nadolig o Gerddoriaeth Dymhorol a Charolau

Noson o gerddoriaeth Nadolig yn rhoi llwyfan i:

Jane Watts – Organ
Utganwyr Ffanffer ac ensemble Pres Gwarchodlu’r Gwarchodlu Cymreig
Côr yn Llu Staff a Ffrindiau GIG Cymru
Artist Gwadd – I’w gyhoeddi
 

Dan arweiniad David J Davies. 

Ysgol Gynradd leol fydd yn cwblhau’r gymanfa. 

Cofiwch ddod â’ch llais i’ch canlyn i gefnogi’r cyngerdd Nadolig blynyddol yma i’r teulu er budd Apêl Arch Noa.

 
 Pris Safonol £11 | £13 | £14
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Seddi'r stalau @ £11 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £1 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr