Welcome Strangers

  • Lefel 1
 

Sioe sgetshis comedi newydd sbon danlli grai ydi Welcome Strangers, a ysbrydolwyd gan ganu telynegol y wlad deg hon, yn digwydd ymhlith ein bryniau a’n pantiau hardd, golygfeydd syfrdanol o’n mynyddoedd...a’r gweddill.

Mae yma griw o gymeriadau od, o Huberty Puberty, y glaslanc sydd bob amser yn dweud celwydd am ei oed, hyd at y Fôr-forwyn sy’n landio yn Aberafan fel broc môr a thipyn o ôl traul arni, a’r hen wragedd cecrus sy’n cael Snapchat yn ddryswch a bwyd stryd yn codi’u gwrychyn nhw.

Fe’i sgrifennwyd gan gôr o’n doniau doniol benywaidd mwyaf gwefreiddiol, sydd hefyd yn serennu ynddi - Sarah Breese (Tourist Trap), Beth Granville (Foiled), Sian Harries (Tourist Trap) a Kath Hughes (Gein’s Family Giftshop). Dyma sioe sgetshis na chlywsoch chi erioed mo’i thebyg.

Digwyddiad am ddim ydi hwn ond mae gofyn tocynnau i fynd i mewn. Dim mynediad i blant dan 14 oed.

Cofiwch fod y perfformiad yma’n cael ei recordio i’w ddarlledu ar BBC Radio Wales yn y flwyddyn newydd. Hyn a hyn o seddi sydd ar gael ym mhob recordiad. Cyrhaeddwch mewn da bryd rhag cael eich siomi.  Gallai rhai aelodau o’r cast newid.