Tim Minchin

Phil McIntyre Entertainments yn cyflwyno
TIM MINCHIN

Dyma TIM MINCHIN, y digrifwr, yr actor a’r cyfansoddwr arobryn, yn dod yn ei ôl i’r llwyfan i oedau ei daith gyntaf yng ngwledydd Prydain ers 2011.

Mae BACK yn cael ei hysbysebu fel “Old Songs, New Songs, F*** You Songs” sy’n rhyw ledawgrymu rhestr set o ddeunydd o bob cwr o repertoire Minchin sy’n eclectig – ac yn aml yn eiconoclastig.

Hwn fydd dilyniant ei daith arenâu genedlaethol a werthodd bob tocyn, sef ‘Tim Minchin and his Orchestra’ yn 2010-2011, a bu mawr aros amdano.

Mae Minchin yn enwog drwy’r byd yn grwn ar gorn sgrifennu cerddoriaeth a geiriau caneuon Matilda the Musical, a aeth rhagddi i ddod yn un o ddramâu cerdd mwya’u clod yr ugain mlynedd aeth heibio gydag ennill y mwyaf o wobrau erioed - saith Gwobr Olivier, tair ar ddeg o Wobrau Helpmann a phum Gwobr Tony. Mae ar fynd o hyd yn y West End ac eisoes chwaraeodd mewn dros hanner cant o ddinasoedd ym mhedwar ban byd. Sgrifennodd hefyd gerddoriaeth a geiriau caneuon addasiad cerddorol Groundhog Day, oedd ar fynd am gyfnod penodol, yn fawr ei glod, yn yr Old Vic yn Llundain yn 2016, a wnaeth ei début ar Broadway ym mis Ebrill 2017 ac ennill Gwobr Olivier am y Ddrama Gerdd Orau yn 2017.

Bydd BACK yn nodi dychwelyd Minchin i’r llwyfan, yn dilyn sawl ymddangosiad ffilm a theledu a enillodd iddo ddyrnaid o anrhydeddau actio, yn cynnwys Gwobr Qantas Orry-Kelly yng Ngwobrau Awstraliaid mewn Ffilm 2017 a Gwobr Logie 2016 am yr Actor Ategol Mwyaf Nodedig am The Secret River.

Yn fwyaf diweddar roedd yn seren yng nghyfres gomedi ABC eleni, Squinters, a bydd i’w weld yn rhan y Brawd Tuck yn y ffilm Hollywood, Robin Hood, a ryddheir mewn sinemâu ym mis Tachwedd 2018. Yn 2019 bydd hefyd yn seren yn UPRIGHT, cyfres ddrama wyth rhan newydd, a fydd yn ei sgrifennu ar y cyd â Chris Taylor (The Chaser), yr actorion-awduron Leon Ford a Kate Mulvaney, a'i gyd-gynhyrchu â Lingo Pictures a Foxtel a Sky UK.

 
Pris Safonol (Uchafswm o 10 tocyn fesul trafodyn) £41.50

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Dim tocynnau ar ôl