The Guilty Feminist: Yn fyw gyda Deborah Frances-White

“I’m a feminist but…” 

Gwnaeth podlediad The Guilty Feminist strôc ym myd comedi, a dros ddeng miliwn a thrigain o lawrlwythiadau ers ei lansio ddiwedd 2015. Mae’r ddigrifwraig Deborah Frances-White a’i gwesteion yn chwilio nodau haelfrydig ffeminyddion yr unfed ganrif ar hugain ar yr un pryd â chyffesu’r ansicrwydd, y rhagrith a’r paradocsau sy’n tanseilio’r nodau hynny. Yng nghwmni rhai o’ch hoff ddigrifwyr, gwesteion a cherddorion, bydd Deborah yn llywyddu’r dathlu llawen yma - dathlu pa mor bell y daethom - a dal i sgwrsio am be sydd eto i’w wneud. 

“Very funny… pure, guilt-free pleasure” – The Guardian 

Yn y wedd deithiol arbennig yma ar y sioe, byddwn yn ffrwydro’r tu hwnt i gyfyngiadau podlediad, gyda chomedi ar ddeudroed, cerddoriaeth, gwesteion lleol ac ambell i beth arbennig annisgwyl. Chaiff y sioeu yma DDIM eu rhyddhau fel podlediadau, felly’r unig ffordd o weld a chlywed popeth sydd gennym yn yr arfaeth – a rhai pethau na allwn ni mo’u rhagweld – ydi dod heibio a gweld y sioe’n fyw.

Gewch chi ddisgwyl hwyl, cyffro, dagrau a sbloet na chewch chi mohonyn nhw ond gan The Guilty Feminist.

 
 Pris Safonol  £18 | £25.50 | £30.50 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Seddi'r stalau @ £18 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Bwciwch Nawr