Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sandi Toksvig Yn Fyw!

Ar ôl teithiau werthodd bob tocyn yng ngwanwyn 2019 a gwanwyn 2020 ac o fawr alw amdani, mae Sandi Toksvig yn dod yn ei hôl i Neuadd Dewi Sant yn ei sioe undyn sgubol o lwyddiannus, ddigri dat ddagrau, National Trevor.  Fe ŵyr Sandi o’r gorau fod rhai pobl yn coleddu uchelgais i fod yn “National Treasure” ond, ar ôl camddealltwriaeth ag un o’i ffrindiau, penderfynodd yn hytrach ddod yn National Trevor – hanner camargraffu, hanner digrifwr o Ddaniad, nofelydd, actor a darlledwr.  

Gewch chi ddisgwyl straeon asgwrn pen llo, ffeithiau cyfareddol o ddoniol, jôcs hurt bost, seiat holi ac ateb sgut a chwis. Peidiwch, da chi, â disgwyl na dawnsio tap, na gwniadwaith na’i gweld yn sefyll ar ei phen.   

Cofiwch godi tocynnau’n fuan! 

I gael rhagor o wybodaeth am Sandi, ewch i wefan Sandi Toksvig  

“Never fails to delight and entertain” ****Mail on Sunday 

“Wonderfully sharp” Time Out 

“Laden with laughs” Guardian 

“A breath of fresh air… lots of fun”**** The Times 

Canllaw oedran: 14+ 
Hyd y Sioe: tua dwyawr yn cynnwys egwyl

 
  • Pris Safonol: £22.50 | £27.50 | £33
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £22.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr