Sandi Toksvig Live! National Trevor

Ar ôl gwerthu pob tocyn yng ngwanwyn 2019 ac o fawr alw amdani, dyma Sandi Toksvig yn dod yn ei hôl i Neuadd Dewi Sant ac i’w chanlyn ei sioe gomedi un ddynes. 

Mae Sandi yn llawn sylweddoli bod rhai pobl yn ysu am fod yn ‘National Treasure’ ond, yn dilyn camddealltwriaeth â ffrind, mae wedi penderfynu, yn hytrach, bod yn National Trevor - yn hanner camargraffu, yn hanner digrifwraig o Ddaniad, nofelydd, actor a darlledwr. 

Gewch chi ddisgwyl straeon anhygoel, ffeithiau cyfareddol o ddigri, jôcs gwirion go iawn, seiat holi ac ateb fel mellten i bren a chwis. Waeth i chi heb â disgwyl na dawnsio tap, na leotardau na rholio ymlaen. 

Cofiwch godi tocynnau’n fuan!

www.sanditoksvig.com

 
 Pris Safonol £21.50 | £26.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £21.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr