Russell Kane

Ac Eraill

Mae yn ei ôl. Dyma hi, y sioe newydd sbon danlli grai y bu’r fath edrych ymlaen ati. Ac ynddo fwy o ynni na ffatri Duracell, bydd peiriant chwerthin RS Turbo Russell yn gyrru drwy gariad, teulu a bywyd - yn profi unwaith eto fod y chwim a’r chwilfrydig yn ein mysg yn gweld mwy o bethau ac yn peri gwneud mwy o bethau. 

Mae’r digrifwr, y cyflwynydd, yr actor, yr awdur a’r sgrifennwr sgriptiau Russell Kane yn fwyaf adnabyddus ar gorn Stupid Man, Smart Phone BBC Tri a bod yn llywydd tair cyfres o Three‘s Live At The Electric y BBC.Ymhlith ymddangosiadau eraill ar y teledu bu Live At The Apollo BBC Un, Unzipped BBC Tri, Celebrity Juice ac I’m A Celebrity...Get Me Out of Here Now ITV2.  

Wedi ennill y Sioe Orau yng Ngwobrau Comedi Caeredin, aeth Russell yn ei flaen i greu hanes, sef y digrifwr cyntaf i ennill Gwobr Caeredin a Gwobr Barry Gŵyl Gomedi Melbourne mewn un flwyddyn.

 
Pris Safonol £22.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
 
Bwciwch Nawr
 
18.30  Bar yn agor
20.00  Cymorth
20.30  Egwyl
20.50  RUSSELL KANE
21.55  DIWEDD                                                                         

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.