Paul Smith: Following

Ac Eraill

Yn dilyn ei daith genedlaethol gyntaf yn 2018 a’i gwelodd yn mynd o act ar y cylch yn un o’r enwau sy’n gwerthu orau ym myd stand-up gwledydd Prydain o fewn llai na blwyddyn, daw Paul Smith yn ei ôl yn ei ail sioe ar daith genedlaethol - Following. 

Dewch ato, un o ffefrynnau’r dyrfa, i noson arall o chwerthin llond bol. Os gwelsoch chi daith 2018, a ddaeth i ben mewn noson fythgofiadwy yn M&S Bank Arena, does dim dwywaith na ddowch yn eich ôl, os na welsoch chi hi cofiwch beidio â’i cholli eilwaith.

 
Pris Safonol £20.50 - pob ardal

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr