Jonathan Pie

Canllaw oedran: 16+ (peth rhegi)
Ni chaiff hwyrddyfodiaid ddod i mewn


A bwrw bod dim newydd yn newydd da, siawns nad newydd ffug mo newydd da.   Dyma Jonathan Pie ar daith unwaith eto i roi pryd o dafod i’r bobol mewn grym – a’r newyddiadurwyr sydd yn ôl pob golwg yn eu galw i gyfrif.  

Jonathan Pie ydi’r Gohebydd Newyddion cynddeiriog y gwelwyd ei fideos drwy’r byd yn grwn. Aeth ei ddwy daith cynt i oedfannau fel yr Hammersmith Apollo a’r London Palladium a pherfformiadau drwy hyd a lled yr Unol Daleithiau ac Awstralia.

Chwedl Ricky Gervais, mae Jonathan Pie yn ‘brilliant, brave, raw and analytical without forgetting to be funny’.   Mae ganddo dros 1.2 Miliwn o ddilynwyr ar Facebook ac mae miliynau’n gwylio’i fideos sy’n mynd drwy’r gwledydd fel tân gwyllt. Gwyliwyd ei ymateb i ethol Donald Trump dros gant a hanner can miliwn o weithiau’n fyd-eang.

 
 Pris Safonol £20 | £27
 Myfyrwyr | Hawlwyr £5 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Dim tocynnau ar ôl