Jimmy Carr: Terribly Funny

  • Unigolion dros 16 oed yn unig
 

Nodwch mai yn 2020 y cynhelir y digwyddiad hwn.

Mae sioe newydd sbon danlli grai Jimmy yn cynnwys jôcs am bob mathau o bethau ofnadwy. 
Pethau ofnadwy sydd hwyrach wedi effeithio arnoch chi neu bobl rydych yn eu nabod ac yn eu caru.
Ond dim ond jôcs ydyn nhw – nid y pethau ofnadwy monyn nhw. 
Mae cywirdeb gwleidyddol mewn sioe gomedi run fath ag iechyd a diogelwch mewn rodeo. 
Nawr eich bod wedi cael rhybudd, codwch docyn.  

jimmycarr.com | @jimmycarr | IG: jimmycarr

 
Pris Safonol (Uchafswm o 10 tocyn fesul trafodyn) £32.00

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr