David Baddiel

Yn dilyn ei sioeau mawr eu clod Fame: Not The Musical, a My Family: Not The Sitcom

Ar ôl ei hit a enwebwyd am Olivier My Family: Not The Sitcom a dychwelyd i rif un ei anthem bêl-droed arloesol Three Lions, daw David Baddiel yn ei ôl i’r llwyfan mewn sioe undyn newydd sbon danlli grai, Trolls: Not The Dolls. 

Trôls – y bobl ofnadwy sydd o fore gwyn tan nos yn sarhau ac yn enllibio dieithriaid am ddim rheswm gwell na llenwi’r bwlch enfawr yn eu heneidiau. Dyma ddoethineb y werin o ran delio â thrôls: peidiwch, da chi, â rhoi swcwr i’r bobl ’ma drwy’u hateb. 

Mae hi’n ddeddf dda. Ac yn un mae David Baddiel wedi’i thorri dro ar ôl tro. Am fod David erioed yn gweld trôls yn heclwyr, ac os bydd digrifwr yn cael ei heclo, mae’n ddyletswydd arno beidio ag anwybyddu’r heclwr, ond ei fychanu’n ffraeth. Dros y blynyddoedd, treuliodd David gryn amser yn gwneud hyn, ac yn sgìl hynny mae’n meddwl bod yma ddeunydd sioe: sioe fyddai’n dweud rhywbeth am y ffordd rydym yn byw ar hyn o bryd. 

Mae gan David straeon i’w hadrodd, straeon y seiber-lwybrau tywyll, brawychus a digri dat ddagrau o hurt a ddilynodd oherwydd ymwneud â thrôls. Dewch ato ar y daith gomedi yma i danddaear rithwir fwyaf annifyr laith ein diwylliant. Fe ddewch yn eich ôl yn saff, yn fwy tebol i fwrw i’r naill ochr eich trôls eich hun, a heb fod fawr butrach.

★★★★★ The Jewish Chronicle

  

 

 

★★★★ The Telegraph

★★★★ The Mail on Sunday

 

★★★★ The Sunday Times

 ★★★★ Evening Standard

★★★★ The I

 ★★★★ Whatsonstage

 
 Pris Safonol £29.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr