Aled Jones a Russell Watson

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Dyma’r canwr o Gymro Aled Jones a’r tenor Russell Watson yn rhoi tro am y Neuadd yn dilyn rhyddhau eu halbwm début In Harmony. 

Canwr corawl oedd Aled Jones MBE i ddechrau a ddaeth i’r amlwg ganol yr wyth degau pan aeth ei wedd ar Walking in the Air, y gân ysgubol o lwyddiannus o The Snowman, i Rif Un yn siartiau gwledydd Prydain ym 1985 a mynd yn ei blaen i ddod yn un o’n hoff ganeuon Nadolig. Erbyn ei un ar bymtheg oed roedd Aled wedi rhyddhau un albwm ar bymtheg, wedi bod yn amlwg ei le mewn sawl ffilm a chanu yng ngwydd teulu brenhinol Lloegr. Ar yr un pryd â’i yrfa gerddorol actiodd Jones ar lwyfan ac ar y teledu a chyflwyno sioeau teledu rhif y gwlith a rhyddhau 33 o recordiau, y diweddaraf o’u plith One Voice: Believe a ryddhawyd yn 2017. 

Yn gwmni i Aled ar y daith bydd y tenor enwog Russell Watson. Mae Russell yn adnabyddus ar gorn ei gymysgfa o ariâu opera a gweddau pop newydd anarferol. Rhyddhawyd albwm début Watson, The Voice, ym mis Mai 2001, aeth i frig Siart Clasurol Prydain ac ymhen yr hir a’r hwyr cyrraedd rhif pump yn Siart Albymau Prydain. Ers hynny rhyddhodd y canwr un albwm ar ddeg.

 
Pris Safonol (Uchafswm o 6 thocyn y pen) £31.50 | £41.50 | £57
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £31.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr