Squeeze

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

A Gwestion Arbenning Heaven 17

Mae Squeeze wedi cyhoeddi eu taith newydd sbon danlli grai ‘The Difford And Tilbrook Songbook 2019’, a wêl y chwedlau o Dde Llundain yn chwarae eu rhestr helaeth o hits yn ogystal ag ambell i berl prin, llai adnabyddus o’u hen gatalog a’u gyrfaoedd solo.  

 “‘I am over the moon to be announcing the 2019 tour with Squeeze,” meddai Glenn Tilbrook.  “We’ve had something of a renaissance in the last few years, and look forward to this continuing, as we will play a set of songs that are both new, contemporary and as innovative as people have come to expect from us, along with the old beauties.   I’m also excited to have Heaven 17 with us, what an extraordinary time we will have!' 

A chanddyn nhw ddau albwm mawr eu clod gan y beirniaid dros y tair blynedd aeth heibio, a sioe fyw a’u gwelodd ar ben y rhaglen mewn gwyliau rhif y gwlith yng ngwledydd Prydain (heb sôn am eu sioeau eu hunain dan eu sang drwy hyd a lled y wlad), mae “something of a renaissance” yn ddweud bach braidd. Bob amser yn rhoi pob gewyn ar waith, yn 2019 bydd y band yn dod â’u perfformiadau byw pefriog at selogion yng ngwledydd Prydain sy’n meddwl y byd ohonynt, yn rhoi iddyn nhw wledd nid yn unig o’r hits, ond hefyd pethau prin sy’n ymestyn dros eu gyrfa bum mlynedd a deugain fel Squeeze a hefyd fel artistiaid solo. Mae adolygiadau bendigedig eu taith yn 2017 yn siarad drostyn nhw’u hunain.

Meddai Chris Difford wedyn, “I feel excited about the tour. It’s a great band full of dedicated, hardworking, passionate people and we have a fabulous catalogue of songs to dip in and out of, so I feel completely blessed.   I can’t wait to strap on the electric guitar again and sing the songs that got me where I am today.” 

Mae Difford a Tilbrook yn cael clod am fod yn ddeuawd cyfansoddi caneuon a gymharwyd â Lennon a McCartney ers rhyddhau eu record gyntaf ym 1978 - ‘Take Me I’m Yours’ - a hyrddiodd Squeeze i reng flaen sîn gerdd gwledydd Prydain.Dilynodd hits megis ‘Cool For Cats’, ‘Up The Junction’, ‘Goodbye Girl’, “Pulling Mussels From The Shell”, “Tempted”, a llond gwlad at hynny ac enillodd Squeeze eu plwy nid yn unig yn ôl-nodyn wrth fynd heibio yn hanes y Don Newydd, ond yn rhan bwysig a hanfodol o gerddoriaeth hanfodol Brydeinig. Bu’r hits yma hefyd yn gyfrwng sefydlu Difford a Tilbrook ymhlith awduron mwyaf toreithiog eu hoes, a’r ddau’n gyfrifol am alawon cyndyn llawn melodi dros y pedwar degawd aeth heibio, fel Squeeze ac yn eu gwaith solo hefyd. Mae ‘The Difford and Tilbrook Songbook 2019’ yn daith fydd yn dal gweithiau dau o’r cyfansoddwyr caneuon mwyaf dawnus sydd wrth eu gwaith heddiw.

 
 Pris Safonol (Uchafswm o 8 thocyn y pen) £38.50 | £52

PECYNNAU VIP - NIFER CYFYNGEDIG AR GAEL:
Pecyn VIP The Songbook
 
-  Tocyn ar gyfer y seddi drytaf yn y 6 rhes gyntaf
- Cyfle i gwrdd â Glenn a Chris cyn i’r drysau agor a chael tynnu llun gyda’ch gilydd
- Copi o set caneuon y sioe wedi’i llofnodi
- Lithograff A3 cyfyngedig ac arbennig o’r daith
- Anrheg VIP unigryw
- Bag VIP Squeeze 2019
- Laminiad a chortyn gwddf  VIP y daith

£127.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y  Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)
seddi'r Stalau @ £38.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr