Lisa Stansfield

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Gyda'r Seren Wadd Arbennig Jazz Morley

DRYSAU'N AGOR 7PM


Mae Lisa Stansfield yn cyhoeddi rhesiad o oedau ym misoedd Hydref a Thachwedd 2019 i nodi deng mlwyddiant ar hugain rhyddhau ei halbwm solo début ‘Affection’.
 

"At the beginning, there was a little bit of fear about it, but we thought ‘F*ck it, let’s get on with it and see what happens’.” 

Yr hyn ddigwyddodd oedd albwm lluos-blatinwm a ryddhawyd ym 1989 a mynd yn ei flaen i werthu dros bum miliwn o gopïau drwy’r byd yn grwn, ennill tair Gwobr BRIT, dwy Wobr Ivor Novello, Gwobr Silver Clef, Gwobr ASCAP a, dramor, Gwobr Billboard Music, Gwobr World Music a dau enwebiad Grammy. Ffrwydrodd ei senglau ‘All Around The World’ (a aeth â hi’n aruthrol drwy’r byd yn grwn), ‘What Did I Do To You’, ‘Live Together’, ‘You Can’t Deny It’ a ‘This Is The Right Time’ ar y tonnau awyr a chyflwyno Lisa a’i brand dihafal o ganu’r enaid, R&B a Brit-house i drwch y boblogaeth. 

Bellach ar ei ddeng mlwyddiant ar hugain, dathlir yr albwm â thaith a wêl Lisa a’i band aruthrol yn perfformio’r hits a rhagor o ‘Affection’, ochr yn ochr â ffefrynnau a chlasuron o saith record solo dilynnol Lisa. 

I feel enormously proud of ‘Affection’. I said it then and I’ll say it now. To have a part of yourself floating around out there for everyone to enjoy and knowing so many people still do enjoy it is a huge compliment. The response it has to this day still inspires me to keep pulling music and emotion from myself and share it with others if they want to share it with me. It feels right to celebrate it. Life is a cycle and music is like that. Right now, in this current climate, ‘Affection’ makes complete sense.” Lisa Stansfield

Jazz Morley
Byddai unrhyw artist ifanc ar ben ei digon o glywed Elton John ar ei sioe radio Beats1 yn ei chroesawu â’r geiriau: “Representative of the new era of music. Absolutely Fantastic!” Ac roedd y gantores ifanc Jazz Morley, sydd â’i chartref yn Llundain, wrth ei bodd er bod clod o bob tu’n dod i’w rhan yn ddistaw bach ers i’w gyrfa ddechrau blodeuo, yn deillio o’i deunydd gwreiddiol grymus ac atgofus. A chanddi wedd sisialog gref ar sain Canu’r Enaid modern, mae Jazz yn traddodi clasuron i ddod, o eigion calon, sydd â’u gwreiddiau mewn gonestrwydd a gwirionedd y mae’n eu traddodi â’r llais dihafal hwnnw a ddisgrifiwyd gan Fearne Cotton ar BBCR2 yn “soulful and ethereal... absolutely beautiful.”

 
 Pris Safonol £30 | £40

Nifer gyfyngedig o becynnau VIP ar gael:

Pecyn Sedd VIP Lisa Stansfield

- Tocyn sedd y pris uchaf yn y 5 rhes flaen
- Anrheg VIP dethol taith 2019 a ddewiswyd gan Lisa
- Cofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP arbennig 

£81.50

Nifer gyfyngedig o becynnau VIP ar gael:

Pecyn Sedd VIP CWRDD A CHYFARCH Lisa Stansfield

- Llun unigol cwrdd a chyfarch cyn y sioe gyda Lisa
- Tocyn sedd y pris uchaf yn y 3 rhes flaen
- Anrheg VIP dethol taith 2019 a ddewiswyd gan Lisa
- Cofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP arbennig

£121.50
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau £30 @ pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 

Mae Jazz Morley yn hen gyfarwydd â’r cylch byw ond ar 26 Tachwedd yn yr Omeara yn Llundain y bydd ei sioe fawr gyntaf ar ben y rhaglen. Cyn hynny, fe’i gwahoddwyd gan y gantores chwedlonol o Brydain Lisa Stansfield i gychwyn ei thaith Hydref ledled gwledydd Prydain – a hefyd yn Ewrop. Eisoes bu Jazz yn gefn i Tom Jones a George Benson, ac ymddangosodd hefyd mewn dwy sioe British Summer Time yn olynol yn Hyde Park, ar ben y rhaglen ar yr ail lwyfan yn sioe Celine Dion eleni. Lle bynnag mae’n perfformio, mae Jazz yn ennill selogion newydd - meddai cylchgrawn ELLE, “We fell in love with her smooth-as-silk-voice”.

Yn raddol daeth i fri ar dafod leferydd a daeth tro ar fyd, a’r ffigyrau’n brawf o hynny (mae ffrydio ar Apple Music a Spotify bellach dros ddeng miliwn), a Jazz Morley yn dal i’w phrofi ei hun yn un o’r artistiaid mwyaf cyffrous heb gytundeb yng ngwledydd Prydain. Yn ddiamau mae’n barod i wneud y llam mawr ymlaen. Eisoes meddai’r cewri adloniant Billboard amdani: “clear penchant for sunset-ready scorchers that could easily soundtrack any top-down drive to the coast”, ac meddai’r Huffington Post wedyn fod yma ddawn “reminiscent of the unconquerable superpower that is Adele.” Clod yn wir, ond does dim dwywaith nad ydi Jazz Morley yn torri’i chwys ei hun.

Y recordiad nesaf gan Jazz Morley fydd yr EP ‘Parallel World’. Perfformiodd eisoes y trac teitl ar BBC Radio London a barodd i Carrie Grant ei galw’n “This generation’s Roberta Flack. You are another level!” Ac meddai Adele Roberts, BBC Radio 1, wedyn, “She’s fantastic, so talented. We think she’s going to be a huge star.” Un cam ar y tro biau hi i’r perfformiwr dawnus yma, ond peidiwch, da chi, â betio yn ei herbyn hi.