Jason Donovan

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Cynhelir y digwyddiad hwn yn 2020.

Mae’r eicon pop o’r wyth degau Jason Donovan yn ei ôl ac i’w ganlyn ei daith cerddoriaeth fyw gyntaf ers pedair blynedd ac mae yna Even More Good Reasons nag erioed i selogion godi tocynnau! 

Daeth Jason i fri gyntaf yn rhan Scott Robinson yn yr opera sebon o Awstralia Neighbours cyn dilyn gyrfa ym myd cerdd ym 1988. O fewn blwyddyn, hyrddiodd ei albwm début Ten Good Reasons i frig siartiau gwledydd Prydain, dod yr albwm werthodd fwyaf y flwyddyn honno, ac ymhen yr hir a’r hwyr cyrraedd safle Platinwm ar ei bumed. At hynny, epiliodd dair sengl yng ngwledydd Prydain, sef Too Many Broken HeartsSealed with A Kiss a’r deuawd bythgofiadwy gyda Kylie Minogue Especially for You

Ym 1991, roedd Jason ar frig y siartiau unwaith eto gydag Any Dream Will Do ar yr un pryd â chael ei ganmol i’r cymylau ym mhrif ran y llwyddiant ysgubol yn y West End Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Ers hynny mae i’w’ weld byth a hefyd naill ai ar lwyfan neu ar y sgrîn - yn The Rocky Horror Show, Chitty Chitty Bang Bang, Priscilla, The Sound of Music, Annie Get Your Gun, The King’s Speech, Million Dollar Quartet a The War Of The Worlds Jeff Wayne. Perfformiodd Jason hefyd yn Concert for Diana, cyrraedd ffeinals I’m A Celebrity a Strictly Come Dancing, a choncro Ymylon Caeredin â’i sioe Amazing Midlife Crisis aeth ar daith drwy wledydd Prydain wedyn.

Amser Drysau VIP: 17:30 i’w gadarnhau

 
 Pris Safonol £39 | £48

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 

Daeth Jason Donovan i’n bywydau ni ddiwedd yr wyth degau yn rhan Scott Robinson yn y gyfres boblogaidd o Awstralia, Neighbours.Drwy gydol 1988/89 cafodd sawl hit a’i albwm Ten Good Reasons oedd yr albwm werthodd fwyaf ym 1989. Ymhlith ei hits oedd Too Many Broken Hearts, Especially For You (gyda Kylie Minogue), Any Dream Will Do, Sealed With A Kiss, When You Come Back to Me, Everyday, Nothing Can Divide Us a llawer at hynny.Ers hynny mae byth a hefyd naill ai ar lwyfan neu ar y sgrîn.Ddechrau’r naw degau roedd Jason yn Joseph am gyfnod dorrodd bob record ac wedyn gwelwyd The Rocky Horror Show, Chitty Chitty Bang Bang, Priscilla, a The Sound of Music, Annie Get Your Gun, The King’s Speech, Million Dollar Quartet a The War Of The Worlds Jeff Wayne.Perfformiodd Jason yn Concert For Diana, cyrraedd ffeinals I’m A Celebrity a Strictly Come Dancing, dod o hyd i’w gyndadau yn Awstralia ar Who Do You Think You Are ac yn 2018/19 teithio’r wlad, yn rhoi 125 o sioeau ar ei Daith Amazing Midlife Crisis gan gynnwys wythnos yn Ymylon Caeredin a werthodd bob tocyn.Yn ddiweddar gweithiodd Jason ar ei fenter gyntaf yn cynhyrchu theatr, Priscilla, Queen of the Desert a threulio’r haf yn ei ôl yn y London Palladium yn rhan Pharaoh yn Joseph and his Amazing Technicolor Dreamcoat a aeth â hi’n ysgubol.Mae Jason yn ysu am chwarae ei daith gyngerdd gerdd gyntaf ers pedair blynedd, sef ei Daith Even More Good Reasons.Peidiwch â’i cholli!