Catrin Finch a Seckou Keita gyda’r gwesteion arbennig Vishtèn

Ym mis Medi 2019, teithiodd Catrin Finch a Seckou Keita i Ynys y Tywysog Edward ar lannau môr dwyreiniol Canada i gyfarfod a chydweithio â Vishtènhyrddwynt o driawd aml-offerynnol a hyrwyddwyr eu traddodiad cerddorol Acadiaidd dihafal drwy’r byd yn grwn. In 2020, daw’r cydweithredu hwnnw i wledydd Prydain ar daith untro sy’n cynnwys setiau gan y ddau artist a set arbennig iawn sy’n rhoi llwyfan i ddeunydd newydd gan Catrin, Seckou a Vishtèn gyda’i gilydd.

Mae Vishtèn yn cynnwys y ddwy efeilles Emmanuelle a Pastelle LeBlanc, o Ynys y Tywysog Edward, a Pascal Miousse – un o ddisgynyddion uniongyrchol y teuloedd gwladfaol cyntaf i fyw yn Ynysoedd Magdalene anghysbell Québec. Mae cytgordiau tynn, taro traed yn haenau a chydasiad nodweddiadol cymhellol y ffidil, y gitâr, yr acordion, chwibanoglau, y piano, y bodhrán a thelyn y genau’n creu sain eang sy’n dyffeio’n fuddugoliaethus ffiniau’r triawd yma y mae eu celfyddyd yn edrych ymlaen yn gymaint ag y mae’n edrych yn ôl.

Ers dechrau eu partneriaeth yn 2013 enillodd y deuawd mawr ei wobr - y delynores o Gymru Catrin Finch a’r meistr kora o Senegal Seckou Keita – fri aruthrol drwy’r byd yn grwn. Cyflwynodd y ddau ail albwm buddugoliaethus, sef SOAR yn 2018, yn olrhain tir cyffredin ysbrydoledig rhwng traddodiadau sydd i’w gweld yn wahanol ac mae eu hegni ar y cyd sy’n benfweddwol, ac yn aml o’r frest, yn dal dau feddwl a dwy ddawn yn cyfarfod yn hudol mewn tirwedd gerddorol heb ffiniau.

 

 
 Pris Safonol £22
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith

£20

 Dan 16 oed £16
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr