Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Catrin Finch a Seckou Keita gyda’r gwesteion arbennig Vishtèn - AILDREFNU

Ym mis Medi 2019, teithiodd Catrin Finch a Seckou Keita i Ynys y Tywysog Edward ar lannau môr dwyreiniol Canada i gyfarfod a chydweithio â Vishtènhyrddwynt o driawd aml-offerynnol a hyrwyddwyr eu traddodiad cerddorol Acadiaidd dihafal drwy’r byd yn grwn. In 2020, daw’r cydweithredu hwnnw i wledydd Prydain ar daith untro sy’n cynnwys setiau gan y ddau artist a set arbennig iawn sy’n rhoi llwyfan i ddeunydd newydd gan Catrin, Seckou a Vishtèn gyda’i gilydd.

Mae Vishtèn yn cynnwys y ddwy efeilles Emmanuelle a Pastelle LeBlanc, o Ynys y Tywysog Edward, a Pascal Miousse – un o ddisgynyddion uniongyrchol y teuloedd gwladfaol cyntaf i fyw yn Ynysoedd Magdalene anghysbell Québec. Mae cytgordiau tynn, taro traed yn haenau a chydasiad nodweddiadol cymhellol y ffidil, y gitâr, yr acordion, chwibanoglau, y piano, y bodhrán a thelyn y genau’n creu sain eang sy’n dyffeio’n fuddugoliaethus ffiniau’r triawd yma y mae eu celfyddyd yn edrych ymlaen yn gymaint ag y mae’n edrych yn ôl.

Ers dechrau eu partneriaeth yn 2013 enillodd y deuawd mawr ei wobr - y delynores o Gymru Catrin Finch a’r meistr kora o Senegal Seckou Keita – fri aruthrol drwy’r byd yn grwn. Cyflwynodd y ddau ail albwm buddugoliaethus, sef SOAR yn 2018, yn olrhain tir cyffredin ysbrydoledig rhwng traddodiadau sydd i’w gweld yn wahanol ac mae eu hegni ar y cyd sy’n benfweddwol, ac yn aml o’r frest, yn dal dau feddwl a dwy ddawn yn cyfarfod yn hudol mewn tirwedd gerddorol heb ffiniau.

“a jaw-dropping set from an outstanding band” Folk Radio on Vishtèn 

“they are now one of the most popular world music acts of this decade” Songlines on Catrin Finch & Seckou Keita

 

 
  • Pris Safonol:  £22
  • Dan 16 oed: £16
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith: £20
  • Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr