Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cynghrair Delyn y Byd 2021: Byd o Delynau

Bydd Byd o Delynau’n hyfrydwch cerddorol gwych i nodi dechrau Cynghrair Delyn y Byd 2021.  

Mae yna delynau o bob lliw a llun ym mhedwar ban byd, a llawer ohonyn nhw’n symbol treftadaeth a diwylliant eu gwlad, fel y mae’r delyn deires yma yng Nghymru.

Bydd y cyngerdd yma’n dathlu’r holl offerynnau bendigedig yma, y perfformwyr sy’n eu canu, a’r gerddoriaeth maen nhw’n ei chreu -  o Gymru, Syria, y Gambia, De America a Japan. Yn cynnwys Calan (yn y llun)Maya Youssef, Sura Susso, Leonard Jacome, Hermanos Corbalan Hiroko Sue.

 
 Pris Safonol £15 | £22 | £29 | £34 | £38
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr  £2 oddi ar docyn pris llawn
 Dros 65 Gostyngiad o 10%
 Plant dan 16 oed  PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim –ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a
bwrw’u bod ar gael.
 Myfyrwyr | Dan 26
 (hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad.)

Angen ID, ardaloedd dethol

 £5
 Pobl anabl ag un cydymaith  Hanner pris pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)

 £3 oddi ar bob tocyn pris llawn

 Grwpiau o 20 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)

£4 oddi ar bob tocyn pris llawn

 Cynnig Arbennig: O godi tocynnau i fwy na dau gyngerdd:  Disgownt 10% ar docynnau pris llawn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr