Cerddorfa Symffoni a Chorws Coleg Brenhinol Cymru

And The Sun Stood Still
Sarah Jenkins
And The Sun Stood Still
Tchaikovsky: Concerto Piano Rhif  1
Fauré: Requiem

Po ddyfnaf fo’r afon, lleiaf oll ei thrwst. Dyn distaw oedd Gabriel Fauré, a does dim rhithyn o ddicter na chynddaredd yn ei Requiem atgofus - dim ond peth o’r gerddoriaeth gorawl hyfrytaf a sgrifennwyd erioed.Mae’n ddiweddglo tangnefeddus cyngerdd gwefreiddiol ei eithafion, pa un ai’r pianydd Yuki Minami yn codi’r to yn Concerto aruthrol o boblogaidd Tchaikovsky, ynteu tirlun gaeaf syfrdanol, newydd ei beintio gan Sarah Jenkins, y cyfansoddwr ifanc arobryn o’r Coleg. 

Cefnogir datblygu’r cerddorfeydd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan Bartneriaeth John Lewis.

 
 Pris Safonol £15
 Dan 25 oed £6
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Hawlwyr £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr