Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square - AILDREFNU

Côr Tabernacle yn Cyhoeddi Oedau wedi’u Had-drefnu ar Daith 2022

SALT LAKE CITY — Cyhoeddodd Côr a Cherddorfa Tabernacle yn Temple Square ragor o fanylion eu taith yn 2022 i saith dinas mewn pedair gwlad Nordig ac yn y Deyrnas Unedig.   Gohiriwyd y daith ddwywiath oherwydd cyfyngiadau COVID-19.  Bellach bydd y daith wedi’i had-drefnu ar fynd dros ddeuddydd ar hugain o ddydd Iau 16 Mehefin tan ddydd Iau 7 Gorffennaf.Bydd y daith yn rhoi tro am bob un o’r dinasoedd oedd yn yr arfaeth ar y daith wreiddiol.Rhestrir yr oedau newydd isod; mae’r cyngherddau’n cychwyn am wyth o’r gloch.

 Dinas

 Dyddiad (Diwrnod)

 Oedfan

 Stockholm, Sweden

 18 Mehefin 2022 (Sad)*

 Konserthuset Stockholm

 Helsinki, Y Ffindir

 21 Mehefin 2022 (Maw)

 (i’w gyhoeddi)

 Copenhagen, Denmarc

 25 Mehefin 2022 (Sad)

 DR Koncerthuset

 Oslo, Norwy

 28 Mehefin 2022 (Maw)

 Oslo Spektrum

 Caeredin, Yr Alban

 1 Gorffennaf 2022 (Gwen)

 Usher Hall

 Casnewydd, De Cymru

 4 Gorffennaf 2022 (Llun)

 Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru 

 Caerdydd, Cymru

 6 Gorffennaf 2022 (Merch)

 Neuadd Dewi Sant (gwahoddiad yn unig)

* Perfformiad pnawn am ddau o’r gloch yn ogystal â’r cyngerdd gyda’r hwyr.

“We are delighted that with the significant cooperation of the performance venues and our travel partners we have been able to reschedule this tour for these dates in 2022,” meddai llywydd y Côr Ron Jarrett.“We will still be able to realise the original concept for the tour to visit Wales and other areas with heritage to the Choir whose first members were early converts to The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints with musical talents from these locations.”

Cyn ad-drefnu’r daith, roedd tocynnau ar werth yn Stockholm a Copenhagen ac yng Nghaeredin.I gyngherddwyr gododd docynnau i’r cyngherddau yma, gwnaed trefniadau i drosglwyddo’r tocynnau hyn i ddyddiadau newydd y cyngherddau yn 2022.Bydd yr oedfannau yma ill tair mewn cysylltiad â dalwyr tocynnau drwy ebost ynghylch y drefn o ran tocynnau.Bydd y negeseuon ebost gan Stockholm a Copenhagen yn cynnig gwybodaeth ynghylch gofyn am ad-daliad.Gall dalwyr tocynnau Caeredin ebostio Customer Enquiries yn Usher Hall i ofyn am ad-daliad.Mae tocynnau ar gael yn Stockholm a Copenhagen ac yng Ngaeredin.Cyhoeddir maes o law a oes tocynnau ar gael yn oedfannau eraill y daith.Gweler gwefan Tabernacle Choir i gael rhagor o wybodaeth.

Ers ei thaith gyntaf y tu allan i Utah ym 1893, teithiodd y Côr yn eang ar draws yr Unol Daleithiau ac mewn gwledydd eraill.Perfformiodd mewn prifddinasoedd cerdd o Israel a Rwsia i Japan ac Awstralia.Agos i ddeugain mlynedd yn ôl, ym 1982, y bu’r Côr ar daith ddiwethaf i’r pedair dinas Nordig yma. Ni roes dro am Gymru na’r Alban ers ei thaith gyntaf yn Ewrop ym 1955. Ers 2005 mae tua phump a thrigain o aelodau’r Gerddorfa ar daith gyda’r Côr.

Mae’r Côr a’r Gerddorfa’n artistiaid recordio gweithgar a chanddyn nhw’u label recordio eu hunain a ryddhaodd dros 90 o CDiau, DVDiau, llyfrau a nwyddau eraill ers ei  sylfaenu yn 2003. Yn 2020 y rhyddhawyd CD diweddaraf y Côr, When You Believe: A Night at the Movies, ac mae ar gael i’w brynu, ei lwytho i lawr a’i ffrydio yn siop Tabernacle Choir .Yn wythnos gyntaf ei ryddhau roedd yr albwm yn rhif un ar restr Classical Crossover Cylchgrawn Billboard®.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan The Tabernacle Choir.