Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd: Chwarter Canrif o... Noson yn y Pictiwrs

Ers talwm byd...mewn neuadd gyngerdd ymhell bell i ffwrdd (wel, ym 1994) perfformiodd Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd yr hyn a fwriedid yn rhaglen untro cerddoriaeth ffilm.  Mae arweinydd y Gerddorfa, Michael Bell, yn un garw erioed am gerddoriaeth ffilm ac roedd am i’r Gerddorfa a chynulleidfaoedd rannu ei frwdfrydedd dros sgorau’r pictiwrs. 

Ym mis Rhagfyr 2019, mae’r Gerddorfa’n dathlu chwarter canrif o Noson yn y Pictiwrs â rhai o’r teitlau mwyaf poblogaidd a’r galw mwyaf amdanynt o blith y llond gwlad a gyflwynwyd dros y blynyddoedd.  Gobeithio bod rhai o’ch ffefrynnau chi yma hefyd, yn cynnwys: 

Star Wars (A New Hope, The Empire Strikes Back, a The Force Awakens)
Harry Potter
Pirates of the Caribbean
The Jungle Book
Ben-Hur
Casablanca
Star Trek
633 Squadron
Miss Marple
Chicago
Breakfast at Tiffany’s 

Ac at hynny Gershwin yn Hollywood a Theyrnged i’r Cyfansoddwr Ffilm. 

Dechreuwch Dolig â’r dathliad gwych yma o gerddoriaeth dan gamp.

 
Pris Safonol £8.00 Stalau (C-E orchrau), Rhengoedd 3 (ôl), 7 (ôl), 9 & 13
£11.00 Stalau (C-E canolfan), Rhengoedd 10, 12, 3 (blaen) ac 7 (blaen)
£13.00 Rhengoedd 2, 8, 11
£19.00 Stalau
£25.00 Rhengoedd 1
Plant dan 16 oed £6.50  Ddim ar gael yn y seddau ar y llawr gwaelod nac yn Haen 1.
16 - 25 oed £10.00  Ddim ar gael yn y seddau ar y llawr gwaelod nac yn Haen 1.
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr

£2 oddi ar y ddau bris uchaf

 
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) £8.00 bob tocyn (ar gael ar docynnau unigol yn unig, nid ar y Cynnig Cyfres)   
Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd  
Cynnig Cyfres – prynwch docynnau i dair cyngerdd Neuadd Dewi Sant i arbed 25%  

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Bwciwch Nawr