Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd

CERDDORFA FFILHARMONIG CAERDYDD
Tymor 2019/20

Shwmae a chroeso cynnes i gyfres newydd o gyngherddau gyda Cherddorfa Ffilharmonig Caerdydd, gyda cherddoriaeth yn amrywio o razzmatazz America i synau nobl a theimladwy Elgar. 

Ac ynghanol pob dim byddwn yn dathlu 25 mlynedd ers i ni lansio Noson yn y Pictiwrs!Dyma gyngerdd fwyaf poblogaidd y tymor bob tro, ac mae’r holl docynnau wedi gwerthu dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’n cynnwys hoff draciau ffilm y gerddorfa a’n cynulleidfa. 

Ac am y tro cyntaf byddwn yn cyflwyno rhaglen o’n ffefrynnau o’r byd opera yn Swae Opera

Mae ein hunawdwyr y tymor hwn yn cynnwys yr arbennig Jeffrey Howard yn Rhapsody in Blue Gershwin; cantorion ifanc cyffrous o Academi Llais Dennis O’Neill CBE yn Swyn yr Opera a’r feiolinydd dawnus ifanc Charlie Lovell-Jones yn Concerto Ffidil Tchaikovsky. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi! 

Michael

Michael Bell MBE

Arweinydd – Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd

Mehefin 2021
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio