Stravaganza

 Ryan Bancroft  Arweinydd
 Jess Gillam  Sacsoffon
 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC   
 
 Debussy  Jeux
 Sir Karl Jenkins  Stavaganza (world premiere) 
 Ives  Central Park in the Dark 
 Copland  Appalachian Spring


Rhaglen hyfryd o ddawns a rhamant ifanc, gyda gwaith newydd gan Karl ar gyfer y sacsoffonydd a’r efengylwr cerddorol gwych, Jess Gillam.

Mae’r arweinydd Ryan Bancroft yn sôn am sut mae llawer o’i gerddoriaeth ryfeddol wedi’i gwreiddio mewn pethau bob dydd fel ‘gêm o dennis, partneriaid yn cyrraedd adref yn hwyr, cwpwl ifanc yn priodi’. Dyma gerddoriaeth sy’n trawsnewid y cyfarwydd yn rhyfeddol gyda chyfuniad o ddawns a theatr. Mae Jess Gillam yn cyfrannu ei hegni a’i brwdfrydedd dihafal at waith newydd Karl Jenkins ar gyfer sacsoffon a cherddorfa - dyddiad hanfodol i’w nodi ar unrhyw galendr cerddorol yng Nghymru!

CERDDORFA GENEDLAETHOL GYMREIG Y BBC
Darganfod Mwy: Sgwrs gyda Ryan Bancroft
Lefel 1 | 6.30pm - 7pm

Mae'r arweinydd Ryan Bancroft yn ymuno â ni i sgwrsio am ei orffennol fel dawnsiwr a’i gyswllt â cherddoriaeth ei wlad enedigol, America. Sut mae’r cysylltiadau hyn yn bywiogi ei ddehongliad o'r rhaglen?

Mae’r digwyddiad yma am ddim i ddeiliaid tocynnau cyngerdd.

Cyfyngiadau Oed:
Cofiwch fod holl gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC.Anogir cyngherddwyr i ddod â phlant i’w canlyn ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond cofiwch fod modd i’r darlledu godi unrhyw sŵn. Does yna’r un cynnwys sy’n anaddas i blant, ond fe allai fod cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel. Fel arfer mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn addas i blant saith oed a hŷn ond rhieni piau barnu a all eu plant eistedd yn ddistaw am hir. Byddem hefyd yn argymell cymryd sedd ar eil fel y gallan nhw fynd allan yn rhwydd os oes angen.

 
Pris Safonol  £15.00  Rhengoedd 9 & 13 
   £22.00 Rhengoedd 10 & 12
   £29.00 Stalau, Rhengoedd 4, 6, 10, 11 & 12
   £36.00  Stalau, Rhengoedd 3, 7 & 11
   £43.00 Stalau, Rhengoedd 1, 2 & 8
 Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) | Dan 26 oed £5.00 
 Tocyn teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)
 Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar £13.50 | £19.80 | £26.10 | £32.40 | £36.90 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seedi'r stalau @
£15.00 pob tocyn
 Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. £12.75 | £18.70 | £24.65 | £30.60 | £36.55

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr