Mahler 5

 Tadaaki Otaka  Arweinydd
 Ning Feng  Ffidil
 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC    
 
 Korngold  Concerto i'r Ffidil  
 Mahler  Symffoni Rhif 5


Daw’r tymor i ben gyda lliwiau toreithiog Korngold a dwyster mawr pumed symffoni Mahler.
Yn symffoni Mahler, caiff ymdeithganau prudd a stormydd eu goresgyn gan gerddoriaeth am olau a gobaith, gan roi i’r gwaith ei rym anogol. Daw Korngold â dawn a lliw ei ddyddiau Hollywood i waith twymgalon sydd wedi llwyr haeddu’r gydnabyddiaeth mae wedi’i chael mewn repertoire modern, fel y concerto Rhamantaidd mawr olaf efallai.

CERDDORFA GENEDLAETHOL GYMREIG Y BBC
Darganfod Mwy: Korngold yn Hollywood ac ar y llwyfan cyngerdd
Level 1 | 6.30pm - 7pm

Roedd Korngold yn blentyn athrylithgar yn Awstria ac aeth â’i dalentau nodedig i Hollywood fel oedd y rhyfel yn torri.  Yno ysgrifennodd sgoriau ffilm gyda chwmpas a dyfeisgarwch newydd, ‘operâu dieiriau’ fel roedd yn eu galw. Byddwn yn mwynhau rhai o'r sgoriau clasurol hynny ac yn gweld beth oeddent yn ei olygu i’w ddychweliad i fyd cyngherddau a choncertos.

Mae’r digwyddiad yma am ddim i ddeiliaid tocynnau cyngerdd.

Cyfyngiadau Oed:
Cofiwch fod holl gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC.Anogir cyngherddwyr i ddod â phlant i’w canlyn ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond cofiwch fod modd i’r darlledu godi unrhyw sŵn. Does yna’r un cynnwys sy’n anaddas i blant, ond fe allai fod cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel. Fel arfer mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn addas i blant saith oed a hŷn ond rhieni piau barnu a all eu plant eistedd yn ddistaw am hir. Byddem hefyd yn argymell cymryd sedd ar eil fel y gallan nhw fynd allan yn rhwydd os oes angen.

 
 Pris Safonol  £15.00  Rhengoedd 9 & 13 
   £22.00 Rhengoedd 10 & 12
   £29.00 Stalau, Rhengoedd 4, 6, 10, 11 & 12
   £36.00  Stalau, Rhengoedd 3, 7 & 11
   £43.00 Stalau, Rhengoedd 1, 2 & 8
 Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) | Dan 26 oed £5.00 
 Tocyn teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)
 Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar £13.50 | £19.80 | £26.10 | £32.40 | £36.90 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seedi'r stalau @
£15.00 pob tocyn
 Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. £12.75 | £18.70 | £24.65 | £30.60 | £36.55

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr