Dathliadau Nadolig

 Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 
 Pete Harrison arweinydd


Dechreuwch y cyfnod yn dirwyn at y Nadolig â chyngherddau Dathlu’r Nadolig bythol-boblogaidd Cerddorfa’r BBC yng Nghymru, yn llawn pefriad a hwyliau da’r tymor.  Pecyn pethau da o dretiau cerddorol yn cynnwys Sleigh Ride Leroy Anderson, ‘Troika’ o Lieutenant Kijé gan Prokofiev, ‘Trepak’ o Gyfres yr Efail Gnau gan Tchaikovsky, ac at hynny’r cyfle i forio canu cadwyn o ffefrynnau Nadolig i’r teulu i gyd! 

Cyfyngiadau Oed:
Cofiwch fod holl gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC.Anogir cyngherddwyr i ddod â phlant i’w canlyn ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond cofiwch fod modd i’r darlledu godi unrhyw sŵn. Does yna’r un cynnwys sy’n anaddas i blant, ond fe allai fod cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel. Fel arfer mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn addas i blant saith oed a hŷn ond rhieni piau barnu a all eu plant eistedd yn ddistaw am hir. Byddem hefyd yn argymell cymryd sedd ar eil fel y gallan nhw fynd allan yn rhwydd os oes angen.

 
 Pris Safonol  £15.00  Rhengoedd 9 & 13 
  £22.00 Rhengoedd 10 & 12
  £29.00 Stalau, Rhengoedd 4, 6, 10, 11 & 12
  £36.00  Stalau, Rhengoedd 3, 7 & 11
  £43.00 Stalau, Rhengoedd 1, 2 & 8
 Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) | Dan 26 oed £5.00 
 Tocyn teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)
 Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar £13.50 | £19.80 | £26.10 | £32.40 | £36.90 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seedi'r stalau @
£15.00 pob tocyn
 Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. £12.75 | £18.70 | £24.65 | £30.60 | £36.55

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr