Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

 gyda cherddorion gwadd o l’Orchestre Symphonique de Bretagne 

 a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

 Grant Llewellyn - Arweinydd

 Calan band gwerin

 Angharad Lyddon - mezzo soprano

 Tair o ganeuon Cymru gydag Angharad Lyddon:

 

Daniel JONES 

 Ffantasi Ddawns

 Brian HUGHES 

 Noa

 Tair o ganeuon Cymru gydag Angharad Lyddon: 

 

 William Stanley Gwynn WILLIAMS trefn. Painter 

 My Little Welsh Home 

 Meirion WILLIAMS trefn. Quirk

 Pan Ddaw’r Nos 

 David RICHARDS trefn. cerdd. Idris Lewis

 Cymru Fach

 Gareth WOOD

 Caneuon Cymru 

 Egwyl (20") 

 Patrick RIMES 

 Cân Cnawd y Pridd

 Anthem Genedlaethol Llydaw a Cymru

 


Daw’r grŵp gwerin o Gymru, Calan, at Gerddorfa’r BBC yng Nghymru i ddathlu Dygwyl Dewi â première ym Mhrydain Cân Cnawd y Pridd - cyfres o bum cyfansoddiad a ysbrydolwyd gan gasgliadau o ganeuon ac alawon traddodiadol Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Darn comisiwn ar y cyd ydi’r gyfres, er cof am Meredydd Evans - un o gasglwyr caneuon pwysica’r ugeinfed ganrif - rhwng Cerddorfa’r BBC yng Nghymru a l’Orchestre Symphonique de Bretagne.

Daw Angharad Lyddon, oedd yn rownd derfynol Gwobr y Gân Canwr y Byd Caerdydd, hithau at y Gerddorfa i ganu tair cân o Gymru a bydd Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn perfformio Noa gan Brian Hughes. 

Bydd Aelodau o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn chwarae ochr yn ochr â Cherddorfa’r BBC yng Nghymru a bydd perfformiad gan Gôr Meibion Taf ar fynd yn ystod yr egwyl. Yr union ffordd i ddathlu gwylmabsant Cymru!

Cyfyngiadau Oed:
Cofiwch fod holl gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC.Anogir cyngherddwyr i ddod â phlant i’w canlyn ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond cofiwch fod modd i’r darlledu godi unrhyw sŵn. Does yna’r un cynnwys sy’n anaddas i blant, ond fe allai fod cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel. Fel arfer mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn addas i blant saith oed a hŷn ond rhieni piau barnu a all eu plant eistedd yn ddistaw am hir. Byddem hefyd yn argymell cymryd sedd ar eil fel y gallan nhw fynd allan yn rhwydd os oes angen.

 
 Pris Safonol  £15.00  Rhengoedd 9 & 13 
   £22.00 Rhengoedd 10 & 12
   £29.00 Stalau, Rhengoedd 4, 6, 10, 11 & 12
   £36.00  Stalau, Rhengoedd 3, 7 & 11
   £43.00 Stalau, Rhengoedd 1, 2 & 8
 Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) | Dan 26 oed £5.00 
 Tocyn teulu* (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15.00
 Tocyn teulu* (2 oedolyn a 2-4 o blant)  £20.00
 Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar £13.50 | £19.80 | £26.10 | £32.40 | £36.90 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seedi'r stalau @
£15.00 pob tocyn
 Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. £12.75 | £18.70 | £24.65 | £30.60 | £36.55

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Canllaw oedran: 7+ Gall y gerddoriaeth fod yn uchel ar brydiau. Bydd bob perfformiad yn cael ei ddarlledu’n fyw neu ei recordio er mwyn ei ddarlledu ar y BBC yn y dyfodol.

 
Bwciwch Nawr