BBC NOW, Cerddorfa WNO a Neuadd Dewi Sant cyflwyno Beethoven: Yr Cyngerdd 1808

 Tadaaki Otaka  Arweinydd
 Steven Osborne  Piano
 Alwyn Mellor  Soprano
 Jaime Martin  Arweinydd
 Llŷr Williams  Piano
 Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC    
 Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru   
 
 Beethoven  Symffoni Rhif 6 ‘Pastoral’
 Beethoven  Ah! Perfido
 Beethoven  Gloria, o’r Offeren yn C fwyaf
 Beethoven  Concerto Piano Rhif 4
 Beethoven  Symffoni Rhif 5
 Beethoven  Sanctus, o’r Offeren yn C fwyaf
 Beethoven  Fantasia, unawd piano 
 Beethoven  Ffantasi Gorawl ar gyfer piano, corws a cherddorfa 


Bydd y perfformiad rhagorol hwn yn ail-greu Cyngerdd Enfawr Beethoven yn Fienna ym mis Rhagfyr 1808. Dros bedair awr ar noson rewllyd yn Theatre an der Wien, heblaw am ei aria ddramatig ‘Ah Perfido’, perfformiwyd pob un o’i ddarnau am y tro cyntaf erioed. Mae’r cyngerdd ail-greu anhygoel hwn yn dod â chyfoeth o dalent ryngwladol ynghyd i gyflwyno cerddoriaeth fwyaf eiconig Beethoven, yn cynnwys yr agorawd symffonig enwocaf erioed. Bydd y sioe fawreddog hon o waith Beethoven yn ddigwyddiad i’w gofio.

Cyfyngiadau Oed:
Cofiwch fod holl gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael eu recordio’n fyw i’w darlledu ar Radio’r BBC.Anogir cyngherddwyr i ddod â phlant i’w canlyn ac i elwa ar Docynnau Teulu, ond cofiwch fod modd i’r darlledu godi unrhyw sŵn. Does yna’r un cynnwys sy’n anaddas i blant, ond fe allai fod cyfnodau hir o gerddoriaeth uchel. Fel arfer mae cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn addas i blant saith oed a hŷn ond rhieni piau barnu a all eu plant eistedd yn ddistaw am hir. Byddem hefyd yn argymell cymryd sedd ar eil fel y gallan nhw fynd allan yn rhwydd os oes angen.

 
 Pris Safonol  £15.00  Rhengoedd 9 & 13 
  £22.00 Rhengoedd 10 & 12
  £29.00 Stalau, Rhengoedd 4, 6, 10, 11 & 12
  £36.00  Stalau, Rhengoedd 3, 7 & 11
  £43.00 Stalau, Rhengoedd 1, 2 & 8
 Myfyrwyr (gyda ID myfyriwr dilys) | Dan 26 oed £5.00 
 Tocyn teulu (1 oedolyn a 1-2 blentyn) £15.00 (ddim ar gael ar-lein; nôl o’r Swyddfa Docynnau)
 Dros 65 | Pobl anabl gydag un cymar £13.50 | £19.80 | £26.10 | £32.40 | £36.90 
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seedi'r stalau @
£15.00 pob tocyn
 Grwpiau 10+ - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. £12.75 | £18.70 | £24.65 | £30.60 | £36.55

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr