Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Caerdydd Glasurol 2021-22

Mae croeso cynnes yn eich aros chi, a ninnau’n eich gwahodd chi i forio yn swyn y gerddoriaeth glasurol gyda’r gorau sydd ar gynnig yng ngwledydd Prydain, fan hyn yn Neuadd Dewi Sant, Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru.

Yma, mewn acwsteg sydd ymhlith goreuon y byd, byddwn yn llywyddu ugain o gyngherddau’n rhoi llwyfan i rai o’r unawdwyr, yr arweinwyr a’r cerddorfeydd sydd fwyaf eu bri yn yr oes sydd ohoni, gan gynnwys ein Cerddorfa Breswyl ein hunain, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, mewn tymor cyfareddol o gerddoriaeth ysbrydoledig. Croeso i Gaerdydd Glasurol 2021/22!

LAWRLWYTHWCH RAGLEN CYFRES GLASUROL CAERDYDD 2021/22

TANYSGRIFIWCH YN AWR I’N PECYNNAU CYNGHERDDAU

MANTEISION CODI PECYN:

  • Gallwch arbed hyd at 30% prisiau’ch tocynnau ac, o godi pecyn yn awr, fe allwch dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gyda gwneud i’ch arian fynd ymhellach fyth.
  • Y dewis cyntaf o seddi i’n holl gyngherddau eleni.
  • Codi tocynnau dros ben yn awr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch teulu am eich pris disgownt tanysgrifio chi.
  • Blwyddyn gron o gyngherdda gwych i edrych ymlaen ati!
 Arbedion  10%   10%   10%   15%   15%   20%   20%   20%   25%   25%   25%   30%   30% 
 Nifer o gyngherddau  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

I danysgrifio, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444 NEU lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen danysgrifio. Gyrrwch hi i’r cyfeiriad isod erbyn y dyddiadau canlynol.

Neuadd Dewi Sant,
Yr Aes,
Caerdydd,
CF10 1AH

RHAGOR AM Y GYFRES GLASUROL YNG NGHAERDYDD
SGWRS CYN Y GYNGERDD (AM DDIM)
Lefel 1  

Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd. 

Mae’r sgyrsiau am ddim i’w mynychu, ond dyrennir llefydd ar sail y cyntaf i’r felin. Cyrhaeddwch yn gynnar i sicrhau’ch lle. Bydd drysau i Lefel 1 ar agor o tua 6pm. 

Gweler y rhestr ddigwyddiadau isod. Cliciwch ar y llun i lawrlwytho’r PDF.

Ewch i Mesurau Diogelwch Covid-19 Neuadd Dewi Sant am fanylion llawn ar sut rydyn yn gwneud eich ymweliad yn un mor hamddenol, hwyl a diogel â phosibl.

Craig Ogden

Llun 18 Hydref 2021, 7:30pm

Daw’r ffidler, David Juritz, y gitarydd blaenllaw, Craig Ogden, a’r soddgrythor adnabydus drwy’r gwledydd, Tim Hugh, at ei gilydd i berfformio trawsgrifiad newydd teimladwy a thrawiadol un o weithi...

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 

The Sixteen

Sul 5 Rhagfyr 2021, 3:00pm

Join us for an afternoon of The Sixteen's festive music as they centred around Bob Chilcott’s evocative and atmospheric double-choir O antiphons, as well as their usual mix of traditional carols an...

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 

Andrei Kymach

Sul 20 Chwefror 2022, 3:00pm

Bydd y bariton o’r Wcráin Andrei Kymach yn perfformio gweithiau o’i ddatganiad yng nghystadleuaeth fawr ei bri BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019 lle’r enillodd y Wobr Gyntaf. Mae’r gweithiau’n cynnwys:...

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 
Hydref 2021
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio