Bendithio Caerdydd

Dyma ddathlu deng mlynedd a phedwar ugain Eglwys y Ddinas (neu Deml y Ddinas fel mae llawer yn dal i’w chofio) â gwasanaeth o addoli llawen, straeon yn deillio o hanes a bywyd presennol yr eglwys a gwybodaeth am ein cynlluniau i Fendithio plant Caerdydd eleni, a ninnau’n dathlu pen ein blwydd.

DIGWYDDIAD TOCYNNAU AM DDIM

Tocynnau ar gael yn uniongyrchol gan Eglwys y Ddinas:

Tel: 07968 861 269