Ben Phillips Taith Fyw 2019 – Ben vs Elliot

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Mae Ben Phillips wedi gwneud strôc ar y cyfryngau cymdeithasol ac ysgubo’r byd yn grwn. Ar Gweplyfr gwyliwyd y brodor 26 oed o Ben-y-bont ar Ogwr bum biliwn syfrdanol o weithiau.Mae hyn yn golygu naill ai bod tri chwarter poblogaeth gyfan y byd wedi gwylio ei fideos, neu fod pob copa walltog ar Gweplyfr wedi'u gwylio … bum gwaith!

Mae ei dudalen yn unig yn ei wneud yn un o’r dylanwadwyr mwyaf yn Ewrop, ac agos i ddeng miliwn yn ei ‘hoffi’ a’r ffigwr yn codi o hyd.

Dal i dyfu mae ei boblogrwydd, a chanddo fwy na dwy filiwn ar hugain o ddilynwyr a thanysgrifwyr ar hyd ac ar led y prif lwyfannau, yn cynnwys YouTube, Instagram a Trydar sy’n ei wneud yn un o’r dylanwadwyr mwyaf yn Ewrop.

Gwnaeth Ben argraff yn Asia hefyd a dod y gorllewinwr cyflymaf ai dwf ar lwyfannau ar-lein Asia ac o ganlyniad aeth â Thaith Ben Phillips i Taiwan, Hong Kong a Shanghai ac enwi ond dyrnaid.

Doedd meddiannu’r byd ar-lein ddim yn ddigon gan Ben ac aeth â hi’n aruthrol mewn meysydd eraill. Creodd apiau fu ar frig y siartiau, bu ganddo sioe deledu ar Comedy Central, dyluniodd sawl detholiad o ddillad a werthodd fel slecs a throi ei gastiau enwocaf yn animeiddiadau.

Ers 2016 gwerthodd Ben bob tocyn ar deithiau yng ngwledydd Prydain a thrwy’r byd ac mae hi’n argoeli mai 2019 fydd y flwyddyn fwyaf eto! 

Eleni bydd Ben yn ei chychwyn hi ar daith eto yng ngwledydd Prydain ac iddi naw o oedau drwy hyd a lled Cymru, yr Alban a Lloegr. Ond y tro yma mae yna dro yng nghynffon y daith – y castiwr enwog yn herio’i frawd yn lle chwarae castiau arno! Bydd Ben ac Elliot benben ar Daith Fyw Ben Vs Elliot – ond pwy fydd yn cario’r dydd?! 

 
 Pris Safonol £27.95
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seddi'r stalau @ £27.95 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

CYFYNGIADAU AR AILWERTHU TOCYNNAU:

  1. Trwydded bersonol, ddiddymadwy yw eich tocyn a deil i fod, bob amser, yn eiddo’r hyrwyddwyr.  Rhaid rhoi’r tocyn hwn i’r hyrwyddwyr os gofynnir amdano.

  2. Gwerthir eich tocyn/nau gan yr hyrwyddwyr yn uniongyrchol i chi, y cwsmer.  Diddymir unrhyw docynnau a brynir gan fusnes neu fasnachwyr sy’n torri amodau a thelerau gwerthu tocynnau. Drwy dderbyn yr amodau a’r telerau hyn rydych yn cadarnhau eich bod yn gwsmer.

  3. Bydd eich tocyn/nau yn ANNILYS AR UNWAITH os cânt eu hailwerthu NEU EU CYNNIG I’W GWERTHU oni bai bod y gwerthiant drwy sianelau ailwerthu swyddogol yr Artist fel y’u hysbysebir, neu gyfnewid rhwng selogion asiant tocynnau (lle bo’n berthnasol).  Nid yw tocynnau a werthir drwy drydydd person a safleoedd gwerthu diawdurdod eraill, gan gynnwys mannau ocsiwn ar lein, yn ddilys ar gyfer mynediad.  Mae ailwerthu tocyn yn ei wneud yn annilys a gall arwain at wrthod mynediad.

  4. Dim ond tocynnau a brynir drwy asiantaethau tocynnau cydnabyddedig sy’n ddilys ar gyfer mynediad.  Ceidw’r oedfan yr hawl i wrthod mynediad.

 
Bwciwch Nawr