Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sleeping Beauty - WEDI'I GANSLO

Arweinydd   Tchaikovsky

Hon ydi hoff stori dylwyth teg pob plentyn, stori glasurol cariad a diniweidrwydd, dirgelwch a hud, a sgôr fendigedig Tchaikovsky yn ei rhoi ar gerdd. Mae yma goreograffi syfrdanol, gwisgoedd godidog a setiau gwych yn llunio’r byd ffantasi lle mae’r Dylwythen Deg Lelog yn brwydro yn erbyn y dihiryn Carabosse.

 

 2.00yp

 

 Matinee Matinee 
Plentyn

(dan 16)

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)
 Rhengoedd 9, 13 £21.50 £10.75 £58.50
 Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £29.50 £14.75 £82.50
 Rhengoedd 10 & 12 (blaen) Rheng 11 (ôl)  £36.50 £18.25 £100.50
 Stalau, Rhengoedd 1 (ôl), 2, 8, 11 £44 £22 £123.50
 Platinwm tocyn Haen 1 £54    

 Sioeau 2.00pm yn unig mae sioeau 5.30pm am brisiau gyda’r hwyr. 

 5.30yp & 7.00yp


Gyda'r hwyr Oedolyn

Gyda'r hwyr 
Plentyn (dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

 Rhengoedd 9, 13 £23.50 £11.75 £64.50
 Rhengoedd 10 & 12 (ôl) £33.50 £16.75 £93
 Rhengoedd 10 & 12 (blaen)  Rheng 11 (ôl)  £38.50 £19.25 £106.50
 Stalau, Rhengoedd 1 (ôl), 2, 8, 11 £46 £23 £127.50
 Platinwm tocyn Haen 1 £56    


A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

Tocyn Platinwm
Mae’r pecyn platinwm yn cynnwys un o’r seddi gorau sydd ar gael yn Rheng 1, rhaglen cyfarch a hufen iâ. 

Gostyngiadau a chonsesiynau (ddim ar gael ar docynnau Platinwm)
Myfyrwyr, pobol dros eu 60au, y di-waith, hawlwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, Cyfeillion Neuadd Dewi Sant; pob tocyn £2 yn rhatach, ac eithrio i 23 a 27 Rhagfyr am 2pm a 7pm.

Cadeiriau Olwyn a Hynt
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ac un cydymaith: seddi am y pris isaf. Hyn a hyn o docynnau ar gael i ofalwyr dan gynllun Hynt. I godi tocynnau, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

Cynnig Ceiliog y Bore
Pob tocyn oedolyn pris llawn £5.00 yn rhatach (ac eithrio Platinwm) o’i godi erbyn 30 Hydref.  

Cynnig Ceiliog y Bore Arbennig Cyfeillion Dewi Neuadd Sant
Pob tocyn oedolyn pris llawn £6.00 yn rhatach (ac eithrio Platinwm) o’i godi erbyn 30 Hydref (£2.00 yn rhatach ar ôl y dyddiad yma).    

Cynnig Arbennig i Gyfeillion Neuadd Dewi Sant
Pob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw Platinwm) £2.00 yn rhatach.

Tocyn arbed bale
Archebwch ar gyfer unrhyw 2 fale ar yr un pryd gan arbed 20% ar docynnau oedolyn pris llawn (Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm / cŵn Caer. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

Disgownt grwpiau
20% yn rhatach i grwpiau o 10+ a thocyn am ddim i drefnydd y grŵp (ac eithrio tocynnau Platinwm). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

*Dim ond un consesiwn fesul archeb.

 
Wedi’i ganslo