The Nutcracker

Sul 22 Rhagfyr 2pm & 5.30pm
Llun 23 Rhagfyr 2pm & 7pm
Mawrth 24 Rhagfyr 2pm

Tchaikovsky   Cyfansoddwr 


A hithau’n nosi ar Noswyl Nadolig y cychwynna hwn, y bale ffantasi enwocaf oll i’r teulu i gyd.  A phlu eira’n disgyn y tu allan, mae gwrid cynnes y tân agored yn gyrru cysgodion neidiol ar draws cangau’r goeden Nadolig a’r holl anrhegion oddi tani.Ar ben hanner nos cawn ein sgubo ymaith i fyd hud a lledrith lle nad oes dim byd yn union fel yr ymddengys: doliau tegan yn dod yn fyw ar amrantiad, Brenin y Llygod a’i fyddin yn brwydro â’r Tywysog Gefail Gnau ac awn ninnau ar daith drwy Wlad yr Eira i fan dan gyfaredd lle mae’r hud yn cychwyn go iawn.

Meddai’r beirniaid...           
‘…the scenery turned the stage into a winter wonderland’

Bale Gwladol Rwsia a Cherddorfa Siberia

Ym 1981 y ffurfiwyd Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia a buan yr enillodd ei blwy yn un o gwmnïau bale blaenllaw Rwsia a chael y gair drwy’r gwledydd o draddodi perfformiadau aruthrol o raenus ac anarferol o ddwfn. Mae’r unawdwyr a’r corps de ballet yn odidog, yn swyno cynulleidfaoedd yn ddi-feth â’u gallu corfforol sy’n ddigon i fynd â’ch gwynt chi a’u gwisgoedd pefriol.

Sergei Bobrov Cyfarwyddwr Artistig
Anatoly Tchepurnoi Cyfarwyddwr Cerddoriaeth a Phrif Arweinydd

*** Financial Times ‘neatly and zestily danced’

‘It is always a pleasure to bring the unique traditions of Russian Ballet to British audiences. Touring across the UK with a full company of dancers as well as highly skilled musicians is always exciting, for me, it is very special to have the power of a symphony orchestra bringing the choreography to life on stage.’ Sergei Bobrov

 

 

2.00pm

Matinee

Matinee 
Plentyn

(dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)
Haenau 9, 13 £18.50 £9.25 £52.50
Haenau 10 & 12 (ôl) £26.50 £13.25 £76.50
Haenau 10 & 12 (blaen), Tier 11 (ôl) £33.00 £16.50 £93.00
Stalau, Haenau 1 (ôl), 2, 8, 11 £40.00 £20.00 £114.50
Platinwm tocyn Haen 1 £48.00    

Sioeau 2.00pm yn unig mae sioeau 5.30pm am brisiau gyda’r hwyr. 
Nid oes gostyngiadau ar gael ddydd Sadwrn 21 Rhagfyr am 2pm.

7.00pm


Gyda'r hwyr Oedolyn

Gyda'r hwyr 
Plentyn (dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

Haenau 9, 13 £20.00 £10.00 £57.00
Haenau 10 & 12 (ôl) £30.00 £15.00 £85.50
Haenau 10 & 12 (blaen), Haenau 11 (ôl) £35.50 £17.75 £100.50
Stalau, Haenau 1 (ôl), 2, 8, 11 £42.50

£21.25

£120.00
Platinwm tocyn Haen 1 £50.00    

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Disgowntiau (heb fod ar gael ar Docynnau Platinwm)
Myfyrwyr, pobol dros eu 60au, y di-waith, hawlwyr, pobol anabl ynghyd ag un cydymaith, Cyfeillion Neuadd Dewi Sant; pob tocyn £2 yn rhatach, cynnig ac eithrio 22, 29 Rhagfyr am 2.00pm. Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith: seddi am y pris isaf.

Hynt
Nifer gyfyngedig o docynnau ar gael ar hynt.

Tocyn Platinwm
Mae’r pecyn platinwm yn cynnwys un o’r seddi gorau sydd ar gael yn Rheng 1, rhaglen cyfarch a hufen iâ. 

Cynnig Cynnar
£5.00 oddi ar bob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw am docynnau Platinwm) (os byddwch yn bwcio erbyn 1 Tachwedd 2019).                      

Cyfeillion Disgownt Neuadd Dewi Sant
£6 oddi ar bob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw am docynnau Platinwm) os byddwch yn bwcio erbyn 30 Hydref 2019 (gostyngiad o £2 ar ôl y dyddiad hwn).   

Tocyn arbed bale
Archebwch ar gyfer unrhyw 2 fale ar yr un pryd gan arbed 20% ar docynnau oedolyn pris llawn (Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm / cŵn Caer. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Disgownt grwpiau
20% yn rhatach i grwpiau o 10+ a thocyn am ddim i drefnydd y grŵp (ac eithrio tocynnau Platinwm). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

 
Bwciwch Nawr