Bale 2019

Tri Bale Hudol, Un Tymor Cyffrous!

Raymond Gubbay Cyf. yn cyflwyno 

Yn dilyn tymor aruthrol yn 2018 daw cwmni bale mawr ei glod Rwsia yn ei ôl ac i’w ganlyn tri bale swynol ac iddyn nhw setiau hudol fydd yn eich cipio i fyd hud a lledrith bendigedig!


Coppélia
The Nutcracker
Swan Lake

Perfformir gan
Fale Gwladol Rwsiaidd Siberia
I gyfeiliant
Cerddorfa Bale Gwladol Rwsia 

Bale Gwladol Rwsia a Cherddorfa Siberia

Ym 1981 y ffurfiwyd Bale Gwladol Rwsiaidd Siberia a buan yr enillodd ei blwy yn un o gwmnïau bale blaenllaw Rwsia a chael y gair drwy’r gwledydd o draddodi perfformiadau aruthrol o raenus ac anarferol o ddwfn. Mae’r unawdwyr a’r corps de ballet yn odidog, yn swyno cynulleidfaoedd yn ddi-feth â’u gallu corfforol sy’n ddigon i fynd â’ch gwynt chi a’u gwisgoedd pefriol.

Sergei Bobrov Cyfarwyddwr Artistig
Anatoly Tchepurnoi Cyfarwyddwr Cerddoriaeth a Phrif Arweinydd

*** Financial Times ‘neatly and zestily danced’

‘Mae hi bob amser yn bleser dod â thraddodiadau dihafal Bale Rwsia at gynulleidfaoedd Prydain.I mi mae teithio drwy hyd a lled gwledydd Prydain gyda chwmni llawn o ddawnswyr yn ogystal â cherddorion hynod o fedrus bob amser yn wefreiddiol, mae grym cerddorfa symffoni’n adfywio’r coreograffi ar lwyfan yn beth arbennig iawn.’  Sergei Bobrov

2.00pm

Matinee

Matinee 
Plentyn

(dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)
Haenau 9, 13 £18.50 £9.25 £52.50
Haenau 10 & 12 (ôl) £26.50 £13.25 £76.50
Haenau 10 & 12 (blaen), Tier 11 (ôl) £33.00 £16.50 £93.00
Stalau, Haenau 1 (ôl), 2, 8, 11 £40.00 £20.00 £114.50
Platinwm tocyn Haen 1 £48.00    

Sioeau 2.00pm yn unig mae sioeau 5.30pm am brisiau gyda’r hwyr. 
Cofiwch, nid oes gostyngiadau ar gael ar gyfer perfformiadau 2pm ddydd Sadwrn 21 a 28 Rhagfyr.

7.00pm


Gyda'r hwyr Oedolyn

Gyda'r hwyr 
Plentyn (dan 16)
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn dan 16)

Haenau 9, 13 £20.00 £10.00 £57.00
Haenau 10 & 12 (ôl) £30.00 £15.00 £85.50
Haenau 10 & 12 (blaen), Haenau 11 (ôl) £35.50 £17.75 £100.50
Stalau, Haenau 1 (ôl), 2, 8, 11 £42.50

£21.25

£120.00
Platinwm tocyn Haen 1 £50.00    
Cynnig Cynnar
£5.00 oddi ar bob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw am docynnau Platinwm) (os byddwch yn bwcio erbyn 1 Tachwedd 2019).
Cyfeillion Disgownt Neuadd Dewi Sant

£6.00 oddi ar bob tocyn oedolyn pris llawn (heblaw am docynnau Platinwm) os byddwch yn bwcio erbyn 30 Hydref 2019 (gostyngiad o £2 ar ôl y dyddiad hwn).   

Tocyn arbed bale
Archebwch ar gyfer unrhyw 2 fale ar yr un pryd gan arbed 20% ar docynnau oedolyn pris llawn (Mae’r cynnig ac eithrio Pobol dros eu 60 / plant / myfyrwyr / hawlwyr / tocynnau teulu / platinwm / cŵn Caer. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Coppélia

Iau 19 Rhagfyr 7:00pmGwen 20 Rhagfyr 2:00pm, 7:00pm

Mae gan bob tegan stori, yn enwedig yn y gomedi gyfeiliorni swynol yma, cyfuniad ffraeth giamocs ac abracadabra, wedi’i lleoli mewn gweithdy saer doliau.

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 
Rhagfyr 2019
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio