Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 2 Tachwedd 2020 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO -The Hairy Bikers

Yn dilyn taith fawr yng ngwledydd Prydain yn gynharach eleni mae’r Trysorau Cenedlaethol Si King a Dave Myers, hefyd o’r enw’r Hairy Bikers, wedi cyhoeddi eu dychwelyd yn fyw yn 2020 o fawr alw amdanyn nhw – sef taith 38 o oedau drwy hyd a lled gwledydd Prydain ac Iwerddon. Does dim maddau i frwdfrydedd yr Hairy Bikers a bydd eu taith yn cynnig noson aruthrol o goginio a sgwrsio. 

Mae’r Hairy Bikers yn difyrru Prydain ers dros ddeng mlynedd â’u sioeau teledu gyda gwerthu mwy na 5.7 miliwn o gopïau o’u llyfrau. Maen nhw’n deall pwysigrwydd bwyd da a choginio cartref ar bob aelwyd. Yn sgìl eu harbenigedd bwyd, eu smaldod a’u brdfrydedd dros fotobeics mae ganddyn nhw selogion triw rhif y gwlith. Maen nhw’n wynebau rheolaidd ar y BBC, a llawer o lwyddiannau teledu awr frig dan eu siacedi lledr. Mae eu cyfres ddiweddar ROUTE 66 ar gael ar iPlayer yn awr gyda’u llyfr newydd One Pot Wonders a ryddheir ar 31 Hydref 2019. 

Diolch i’w cymysfa o resipis blasus, smaldod sosi a brwdfrydedd na does dim maddau iddo, death yr Hairy Bikers yn hoff arwyr bwyd Prydain. Brodor o Barrow-in-Furness ydi Dave Myers yr aeth ei amryw ddoniau ag ef i lefydd anghyffredin. Pan oedd yn fyfyriwr gweithiodd mewn gwaith dur i ariannu ei astudiaethau yn y Celfyddydau Cain, ac wedyn ymuno â’r BBC yn artist colur, yn arbenigo mewn prostheteg. O Ogledd-ddwyrain Lloegr y mae Si King yn hanu, yn balff o feicar penfelyn barfog a chanddo chwerthiniad heintus. Gweithiodd am flynyddoedd lawer yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol ac yn Rheolwr Lleoliadau ffilm a theledu, gan gynnwys ffilmiau Harry Potter.

'We can’t wait to tour again in 2020. The audience is a huge part of our show, so no night is the same! There will be music, chat, food, questions, answers, fun and frolics.
A perfect bikers night out! See you there.'
 

 
 • Pris Safonol: £22.50 | £32.50 | £42.50
 • Pecyn VIP Un Pot Gwych: £102
  • Mae’r pecyn yma’n cynnwys tocyn gyda’r drutaf yn y pum rhes flaen
  • Bydd Si a Dave yn cymryd rhan mewn seiat holi ac ateb gyda’r gynulleidfa VIP
  • Cael tynnu eich llun gyda’r Hairy Bikers
  • Cael rhodd VIP dim ond gyda’r pecyn yma
  • Casglu eich cofrodd laminedig a’ch cortyn gwddw VIP
 • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £22.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.

Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
 
Wedi’i ganslo